Presuda za zločine u Foči 27. februara

Nakon što je Odbrana Milomira Davidovića u završnoj riječi zatražila da on bude oslobođen optužbi za zločine počinjene u julu 1992. na području Foče, izricanje presude je zakazano za 27. februar.

Branilac Slaviša Prodanović je rekao da nisu dokazani navodi iz optužnice, prema kojoj je Dragan Zelenović neutvrđenog dana između 3. i 18. jula 1992. godine iz Srednjoškolskog centra u Foči izveo S-1 i S-4 te ih odveo u stan u zgradi “Lepa Brena”, gdje ih je Milomir Davidović zvani Liči, zajedno s drugim vojnicima, silovao.

U optužnici stoji kako su u istom periodu obje oštećene i još jedna ženska osoba bošnjačke nacionalnosti odvedene u napuštenu kuću u naselju Dobro Polje, gdje su ih optuženi i drugi vojnici seksualno zlostavljali.

“Događaj u kući u Dobrom Polju se desio, ali ne onako kako opisuje optužnica i nema krivičnog djela na strani mog branjenika”, kazao je branilac i naveo da su iskazi većine svjedoka Tužilaštva o spomenutim događajima irelevantni.

Branilac je podsjetio na ranije iskaze svjedokinja S-1 i S-4, gdje ne spominju “Ličija”, ali su poslije navodile drugačije te je jedna od njih potvrdila navode optužnice.

“Iskazi trebaju biti potkrijepljeni drugim dokazima. Nijedan jedini dokaz nije potvrdio navode optužnice”, istakao je branilac i rekao da ne postoji ni osnovana sumnja da je Davidović počinio djelo.

Osvrnuo se i na iskaz Zelenovića, za kojeg je podsjetio da je u Haškom tribunalu, nakon priznanja krivnje, osuđen na 15 godina zatvora i da je Odbrana iznenađena da se osoba ovakvih moralnih kvaliteta pojavljuje kao svjedok, a on je, prema braniocu, uticao na optuženog pri davanju izjave.

Prodanović je kazao da bi Sud trebao primijeniti krivični zakon koji je bio na snazi u vrijeme počinjenja djela, a koji ne obuhvaća širok i sistematičan napad.

Davidović je rekao da žali sve žrtve seksualnog zlostavljanja, psihičkog i fizičkog maltretiranja, ali je ustvrdio da ni po jednoj tački optužnice nije kriv, te je naglasio kako je kod Srba proglašen izdajnikom i neprijateljem zbog pomaganja ljudima.

“Niti sam učestvovao, niti sam ikada prišao tom stanu. Moja ranija izjava je bila ishitrena i dao sam je po uputama Dragana Zelenovića. Ubrzo sam shvatio da se meni pravom ovo stavlja na teret… Nikada mi u životu na pamet ne bi pala ova djela, pogotovo prema ženama koje su bile zarobljene”, kazao je Davidović.

Prije završne riječi Odbrane, punomoćnik oštećene Emir Mehmedović je zatražio da se S-1 isplati iznos od 40.000 konvertibilnih maraka (KM), pojasnivši da je ona bila žrtva fizičke i psihičke torture u više navrata, što je ostavilo posljedice.

Zbog svega što je preživjela, kako je rekao Mehmedović, životna sposobnost S-1 je umanjena za 45 posto i imovinski zahtjev se oštećenoj može dosuditi na osnovu provedenih dokaza tokom postupka.

Detektor