Kampanja “Jedna milijarda ustaje”:U Goraždu plesom protestirali protiv nasilja nad ženama i djevojčicama

Goražde je danas bili dio globalne kampanje „Jeda milijarda ustaje i pleše “ koja se provodi u cijelom svijetu  s ciljem prevencije nasilja nad ženama, djevojkama, i djevojčicama.  Ove godine akcenat kamapanje je implementacija „ Istanbulske konvencije“. BiH  je 2013. godine bila šesta zemlja koja je potpisala ovu  konvencuju Vijeća Evropa , ali se do danas  u smislu njene implementacije uradilo malo.

Oko 150  učenika osnovnih i  srednjih škola, članovi Rok škole, te drugi aktivisti učestvovali su  u edukativno –zabavnom programu u organizaciji Udruženja žena  „Seka „ Goražde, a sa ciljem protesta protiv raznih oblika nasilja nad ženama, djevojkama i djevojčicama.

Globalnu  kampanju  „Jedna milijarda ustaje i pleše“ je pokrenula Eva Ensler i već godinama se 14. februara tradicionalno održava u  cijelom svijetu u kojoj istovremeno učestvuje oko  180  zemalja .  Goražde je danas  sedmi put  bilo dio ove kampanje, pokazujući solidarnost prema žrtvama .

Ove godine akcenat kamapanje je implementacija „ Istanbulske konvencije“. BiH je 2013 godine potpisala ovo konvenciju Vijeća Evrope. No, po pitanju njene imaplamentacije  nije se baš mnogo toga uradilo. Ipak , ima sredina u kojima su napravljeni određeni pomaci , a BPK  se može pohvaliti  da je ispred ostalih. Provedeno je istraživanje o broju registrovanih slučajeva nasilja te su evidentirane i prepreke i problemi u primjeni zakona iz ove  oblasti. Prije dva dana Vladi BPK Goražde upućen je i prijedlog plana mjera 2019.- 2020.

Istraživanje koje je provelo Udruženje žena Seka pokazuje da na području BPK Goražde ima  registrovanih 412 slučajeva nasilja u porodici.

E.Tabaković/rtvbpk