Fondacija „Istina za Goražde“ prezentirala Analizu procesuiranja predmeta ratnih zločina počinjenih prema civilnom stanovništvu Goražda

Fondacija „Istina za Goražde“ danas je prezentirala  analizu procesuiranja predmeta ratnih zločina počinjenih prema civilnom stanovništvu Goražda u periodu opsade 1992.-1995. godina.U tom konteksu danas je ukazano i na propuste i površnost u realizaciji državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina za dešavanja u i oko Goražda.

Analizom ratnih dešavanja,razmatranjem naredbi usmjernih prema teritoriji i stanovništvu Goražda i okoline kao i posljedica ratnih napada,terora,opsade, izgladnjivanja, granatiranja i ubijanja civila utvrđeno je niz činjenica i okolnosti koje upućuju na zaključak o karakteru rata i agresije na Goražde , istaknuli su članovi Fondacije „Istina za Goražde“.

U tom konteksu podsjetili su na izjave Radovana Karadžića iz maja 1992. godine gdje je naglašeno da je „treći strateški cilj uspostavljanje koridora u dolini rijeke Drine i eliminisanje Drine kao granice“.Također, podsjetili su na naredbu Ratka Mladića iz aprila 1994. kada je boravio u zoni ratnih dejstava oko Goražda, u kojom  je vojsci RS  poručio da „napadaju energično i da se ne osvrću jer Turci moraju nestati sa ovih prostora“. Sve to ukazuje kako je cilj u periodu 1992.-1995. godina bio širenje terora među civilnim stanovništvom, masovna ubistva i druga nehumana dijela kako bi se bošnjačko stanovništvo uništilo i protjeralo sa ovih prostora, rečeno je između ostalog na presu.

Ukazali su i na činjenicu da je Goražde u tom periodu bilo pod opsadom i u okruženju  više od 1300  dana, sa preko 70.000 Bošnjaka od čega oko 40.000 protjeranih i raseljenih iz susjednih općina. Također, u tom periodu ubijeno je blizu 4000 civila od čega 123 djece, teško je ranjeno preko 5000 civila od čega 428 djece. Dejstvima su bili izloženi stambeni objekti, kolektivni centri, bolnica, vjerski i kulturni objekti bez struje, vode, hrane i drugih životnih potrepština. Nažalost,  i pored svih ovih činjenica pravosudne institucije ni  do danas nisu podigle niti jednu optužnicu na osnovu utvrđenih činjenica, iako se Strategijom za procesuiranje predmeta ratnih zločina to postavlja kao prioritet. S druge strane postoji kontinuirano procesuiranje pripadnika Armije BIH čime se stiče dojam da ne postoji izgrađen stav Tužilaštva o događajima vezanim za Goražde čime se mjenja suština i karakter rata i ratnih dejstava na ovom prostoru.Iz tih razloga  Fondacija „Istina za Goražde“ poziva institucije BIH kojima su uputili cjelokupnu analizu događaja u Goraždu u periodu  1992.-1995. Godine zahtjevajući da  hitno poduzmu potrebne mjere kako bi se dosljedno provodila Strategija za rad na predmetima ratnih zločina prvenstveno na području regije Goražde i u cijeloj BiH.

„Predlažemo Visokom sudskom i tužilačkom vijeću da u skladu sa svojim nadležnostima preispita postupanje nadležnih tužilaštava u predmetima vezanim za opsadu i teror nad stanovništvom Goražda i poduzimanju mjera prema odgovornim osobama za ovakav rad i tendenciozno vođenje postupaka koji dodatno „ubijaju“ žrtve zločina i časne učesnike odbrane golih života u goraždanskom okruženju“.

Iz Fondacije zahtijevaju kao sublimarnu aktivnost da se spasi pravda,moral i pravo, jer trenutno je, kako ističu,  nepravda na površini, a pravda se prikriva kao što su prikrivane masovne grobnice nedužnih žrtava te organizovanih, planiranih i sistemski provedenih zločina.

R. Bosno/rtvbpk