Okončan upis djece u obavezni predškolski program

 

Na području Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde okončan je upis djece u obavezni predškolski program, u godini pred polazak u školu – potvrdila je  Amira Borovac stručna saradnica za predškolsko i osnovno obrazovanje u resornom kantonalnom ministarstvu.

Po njenim riječima, ohrabrujući je podatak da je evidentan porast broja djece, u odnosu na prethodne godine.

„  Prošle godine u prvi razred upisano je 201 dijete, a već sada imamo 247 djece koja su se prijavila za obavezni predškolski program koji će se realizovati posredstvom naše dvije predškolske ustanove. Djeca će će biti raspoređena po četiri grupe u vrtićima „Sunce“ i „SOS Kinderdorf“ te u Plavom cvijetu,  zatim u Vitkovićima i Ustikolini“ – kazala je Borovac.

Dodala je da broj djece utiče na cjelokupan obrazovni proces, te su u ministarstvu zadovoljni činjenicom da ih ove godine ima više.

„ Višestruko je korisno to saznanje, počev od samog broja djece, odvijanja samog nastavnog procesa, nastavnog kadra koji u takvoj situaciji neće biti višak. Istina imamo područja, posebno u ruralnim dijelovima,  gdje je upisan veoma mali broj djece, ali već smo dogovorili sa direktorima škola na koji način će biti organizirana nastava“ – istakla je.

Borovac je precizirala da je  u Općini Foča u FBiH upisano 12 učenika, u Općini Pale u FBiH 8, Vitkovićima 19, Sadbi 3, Bogušićima 4, Beriču 3, Ilovači 6 te da ima mjesta sa samo jednim učenikom.

„ Sva djeca će biti uključena u nastavu i prudružena redovnim odjeljenjima u područnim školama, ali će se s njima raditi po posebnim programima. Novina ove godine za razliku od prethodnih je da je u obavezni predškolski program u SOS vrtiću upisano troje djece romske nacionalnosti, što pokazuje da i ova populacija postaje svjesna značaja obrazovanja. Mi ćemo sa svoje strane učiniti sve da im pomognemo da usvoje znanje, pravila i norme ponašanja, kako bi bili maksimalno uključeni“ – kazala je stručna saradnica u resornom ministarstvu.

Naglasila je da realizacija obaveznog predškolskog programa na području BPK Goražde počinje 4. marta a trajat će do 15. Maja. Odvijat će se pet radnih dana u sedmici u trajanju po tri sata.