Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 11. vanrednu sjednicu

Potvrđeni odgovori na dodatna pitanja iz Upitnika Evropske komisije

U skladu sa Smjernicama za rad radnih grupa za evropske intergacije za tehničku finalizaciju odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije, Direkcija za evropske integracije dostavila je Vijeću ministara i svim vladama u BiH integralnu verziju odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije na potvrdu.

S tim u vezi, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održala 11. vanrednu sjednicu na kojoj jepotvrdila odgovore na 655 dodatnih pitanja iz Upitnika i time izvršila svoju obavezu u vezi s procesom pripreme mišljenja o zahtjevu BiHza članstvo u EU.

Potvrda odgovora bit će dostavljena Direkciji za evropske integracije.