Riječ po riječ 21.2.2019. Tema: Status obrtnika u BPK Goražde