Na području BPK Goražde u prošloj godini registrovan je povećan broj krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga

Elvedin Hubanić, šef Odsjeka za organizovani kriminal i zloupotrebu opojnih  droga istakao je da su službenici ovog odsjeka u saradnji sa kantonalnim tužilaštvom provodili mjere i radnje na suzbijanju ove pojave. Po njegovim riječima, u prošloj godini registrovano je 39 krivičnih djela iz ove oblasti, što je za osam više u odnosu na 2017. Godinu.

„ Od toga, 34 krivična djela su se odnosila ili su kvalifikovana kao krivična djela posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga, dok je pet krivičnih djela okvalifikovano kao krivična djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Njih 38 je počinjeno od strane poznatog počinioca a jedno od strane nepoznatog.  Tokom  2018. godine uputili smo ukupno 32 izvještaja Kantonalnom tužilaštvu Goražde o počinjenom krivičnom djelu protiv isto toliko lica, od kojih je  28 nastanjeno na području BPK, četiri su sa područja Kantona Sarajevo, dok je jedno lice nastanjeno na području entiteta Republika Srpska“ – precizirao je Hubanić.

Dodao je da su od  ukupno 32 lica,  23  povratnici u vršenju krivičnih djela, da je 28 izvještaja  upućeno zbog počinjenog krivičnog djela posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga, a četiri su upućena za KD neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Sva prijavljena lica su osobe muškog spola, starosne dobi od 1967.  do 1998. Godišta.

„ Tokom januara i februara ove godine uputili smo  pet izvještaja protiv isto toliko lica. U četiri slučaja riječ je o pronalasku materija koje asociraju na opojnu drogu i ona će biti proslijeđena na vještačenje. Generalno, najčešća pronađena narkotička sredstva su marihuana i opojna droga speed. Prema našim saznanjima droga na ove prostore dolazi sa drugih područja RS,a i Kantona Sarajevo“ – istakao je Hubanić.

Po riječima Emka Rizvanovića šefa Ureda komesara policije, u prioritetne zadatke  Uprava policije je  uvrstila otkrivanje i procesuiranje ovih krivičnih djela. Sačinjen je i Plan djelovanja koji pored represivnih podrazumjeva i preventivne mjere.

„ Što se tiče represivnog rada,  osnovali smo poseban Odjel za organizovani kriminal i droge koji ima dovoljan broj istražitelja koji 24 sata rade na terenu po pitanju otkrivanja i procesuiranja počinilaca krivičnih djela u oblasti zloupotrebe opojnih droga. Preventivni dio podrazumijeva edukaciju učenika osnovnih i srednjih škola o štetnosti opojnih droga i svega što ona sa sobom nosi“ – kazao je Rizvanović.

Naglasio je da, kada je u pitanju borba protiv zloupotrebe opojnih droga, policija  sama ne može puno učiniti

„ Kada se policija uključi to je već pomalo kasno. Da bi smo se adekvatno suprotstavili ovom problemu mora se uključiti šira društveno-politička zajednica, posebno ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK i obrazovne institucije, odnosno osnovne i srednje škole. Jedan od najključnijih faktora u ovoj borbi su roditelji na kojima je najveća odgovornost jer jedino oni svojim nadzorom i savjetima svojoj djeci, najviše mogu doprinijeti suzbijanju ove pojave“ – mišljenja je Rizvanović.