Munevera Fočo i naredne četiri godine na čelu Ginexa

Vlada FBiH na današnjoj sjednici u Mostaru dala je prethodnu saglasnost  Nadzornom odboru privrednog društva UNIS Ginex d.d. Goražde  za imenovanje Uprave tog društva. I u naredne četiri godine direktorica ove kompanije  bit će Munevera Fočo, dok će za izvršnog direktora za ekonomiku, marketing i komercijalne poslove biti imenovan Admin Peštek.