Riječ po riječ 28.2.2019. Tema: Medalje otpora, status boračke populacije,zakoni i boračka udruženja