Osnivanje Centra za hemodijalizu mnogo će značiti bubrežnim bolesnicima

Želimo da se teška situacija u kojoj se nalaze pacijenti u Goraždu ubrzo riješi, kaže Kamenica.

S ciljem razmjene iskustava oko uspostave i funkcioniranja Centra za hemodijalizu, direktorica Kantonalne bolnice Goražde prim. dr. Nermina Kamenica, posjetila je Opštu bolnicu Konjic, te razgovarala s direktoricom Suzanom Sokolović-Begić. Pojašnjava da bolnica u Konjicu ima slične kapacitete, a imala je i iste probleme prije opremanja vlastitog centra 2008., jer su pacijenti na hemodijalizu morali putovati u Mostar.

Više pacijenata

– Kolege u Konjicu imaju višegodišnje iskustvo, uspješno rade, pa smo i željeli da se direktno upoznamo sa procedurama oko uspostave centra. Želimo da se teška situacija u kojoj se nalaze pacijenti u Goraždu ubrzo riješi. Nadamo se da ćemo uz pomoć Vlade, a od premijera smo dobili čvrsta obećanja, ovaj projekt konačno realizirati – kaže Kamenica.

Broj pacijenata, koji na hemodijalizu iz Goražda putuju u Sarajevo, u međuvremenu je sa 12 povećan na 14. Njihovo stanje, pored iscrpljujućeg tretmana kojeg prolaze, dodatno pogoršavaju česta putovanja. Kamenica pojašnjava da osnivanje Centra za hemodijalizu u Goraždu kasni, jer je osim specijalista, nedostajalo i čvrsto obećanje kantonalne vlade da će planirana sredstva od 280.000 KM zaista usmjeriti u svrhu za koju su namijenjena.

 Preuzimanje dugova

– I ranije se dešavalo da se odobre sredstva za specijalizaciju ljekara na primjer, a potom te dugove preuzima bolnica. I pored odluke Skupštine da se ta sredstva izdvoje iz budžeta, bolnica i u ovom trenutku finansira specijalizaciju. Radi se o troškovima od 29.000 KM godišnje za jednog specijalizanta, a mi ih imamo pet i zato do daljnjeg nismo u mogućnosti da planiramo specijalizacije – pojašnjava Kamenica.

Spremnost da finansira opremanje centra u Goraždu izrazila je i organizacija „Qatar Charity”, kojoj je proslijeđena projektna dokumentacija.

 Nedostatak kadra

Na konkurs bolnice za prijem osoblja nije se javio niko od ljekara specijalista, a uvjete ispunjava četvero medicinara. Centar za hemodijalizu u Goraždu trebao bi upošljavati specijalistu nefrologije, internistu, dva ljekara opće prakse i sedam medicinara sa pomoćnim osobljem.

 Donacije privrednika

U nedostatku budžeta za nabavku opreme zdravstvene ustanove u BPK Goražde često ovise od domaćih kompanija. Ovih dana bolnici je uručen aparat za mikrobiološke pretrage – autoklav, vrijedan oko 10.000 KM, a njegovu nabavku finansirao je suvlasnik firme Pobjeda Technology, Nihad Mašić.

Jedan od privrednika bolnici je donirao i pacijent – monitor, a zahvaljujući poduzetnicima Mirsadu i Ninu Fortu u toku je rekonstrukcija podova Urgentnog centra bolnice.

 

Avaz