Počeo obavezni predškolski program u BPK Goražde

Broj djece za ovu godinu je 247 što je izuzetno značajno, obzirom da je to više u odnosu na prošu godinu.

Realizacija obaveznog predškolskog programa počela je danas na području Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde. Priprema djece koja će u septembru krenuti u prvi razred osnovne škole, odvijat će se u naredna dva i po mjeseca na nekoliko lokacija.

U Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK ističu da je ohrabrujući podatak da je ove godine upisan veći broj djece u odnosu na prethodnu.

– Broj djece za ovu godinu je 247 što je izuzetno značajno, obzirom da je to više u odnosu na prošu godinu. Nadamo se da će ovaj program prema našim očekivanjima proteći u najboljem redu i da neće biti nikakvih problema prilikom njegove realizacije. Program se odvija, između ostalih, u osnovnim školama Prača i Ustikolina, „Mehmedalija Mak Dizdar“ u Vitkovićima, Parku Plavi cvijet odnosno vrtićima „Sunce“ i „SOS Kinderdorf“ – kazala je Amira Borovac, stručna saradnica za predškolsko i osnovno obrazovanje.

Po njenim riječima, povratne informacije sa terena pokazuju pozitivne efekte obaveznog predškolskog programa koji se u ovom kantonu realizuje već osam godina.

– Djeca koja prođu obavezni program u trajanju od 150 sati, znatno lakše se adaptiraju na školske klupe u odnosu na neki raniji period kada nije bilo ovog vida priprema za školu. Sada, kada djeca krenu u osnovnu školu, ona su na neki način već prililno pripremljena na svoje školske obaveze, drugare i sve ono što ih očekuje u školi – kazala je Borovac.

U JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Sunce“u obavezni program upisano je 99 djece, raspoređene u četiri grupe. Uz stalne odgajatelje, za potrebe obaveznog programa angažovani su i nezaposleni profesori razredne nastave koji imaju iskustva u radu sa djecom.

– Ove godine imamo veći broj djece što je ohrabrujuće i nama predstavlja dodatnu obavezu i odgovornost. Ministarstvo finansira kompletan program i sve što je potrebno. Kroz iskustva iz proteklih godina ovaj program se pokazao jako dobrim. Prije svega radi se na socijalizaciji djece za druženje sa vršnjacima, za poštovanje pravila. Sve što je propisano radi se sa djecom kako bi susret sa školom što lakše prihvatili i ono što ih očekuje – ističe direktorica ove ustanove Elma Bučo.

Obavezni predškolski program na području BPK Goražde uspješno se realizuje već osam godina i ovaj kanton je po 100-procentnom obuhvatu djece među vodećim u Federaciji BiH. Program će se i ove godine odvijati radnim danima u trajanju od po tri sata, do 15. maja. U međuvremenu će biti obavljene i ostale pripreme za upis mališana u prvi razred osnovne škole.

E.Geca/rtvbpk