U toku istraga o trošenju sredstava iz kantonalnog budžeta

Sektor kriminalističke policije MUP-a  BPK Goražde, po nalogu Kantonalnog tužilaštva,  zatražio je od Kantonalne vlade informacije i dokumentaciju u vezi s odlukama o isplati sredstava iz budžeta, od kojih je veći broj usvojen u izbornoj 2018. Godini. U tužilaštvu BPK ističu da će nakon provjera biti donesena odluka o eventualnom otvaranju istrage…

Istražitelji Sektora kriminalističke policije MUP BPK Goražde, po nalogu kantonalnog tužilaštva prikupljaju potrebne informacije i dokumente o trošenju sredstava iz kantonalnog budžeta. Riječ je o odlukama Vlade BPK o finansiranju projekata pojedinih udruženja, zatim o troškovima prijevoza učenika u školskoj 2016/2017 i 2017/2018. Godini te o podjeli brašna iz Direkcije robnih rezervi članovima Udruženja penzionera Goražde – potvrđeno nam je u Ministarstvu unutrašnjih poslova BPK.

Glavni kantonalni tužilac Mirsad Bilajac kazao nam je da se provjere vrše na osnovu anonimne prijave o utrošku budžetskih sredstava dodjeljenih udruženjima, kako bi se utvrdilo da li su ona zaista utrošena u skladu sa iskazanim potrebama. Po riječima Bilajca, postoje indicije da to nije urađeno u skladu sa potrebama i zahtjevima, ali će dodaje, predistražnje radnje pokazati da li je bilo nezakonitosti ili ne. U skladu s tim kantonalno tužilaštvo donijet će odluku o provođenju ili neprovođenju istrage – kazao je glavni kantonalni tužilac.