Riječ po riječ 7.3.2019. Tema:Liječenje djece u ambulantama porodične medicine Doma zdravlja Goražde