Saradnja između Antikorupcionog tima Vlade BPK Goražde i pravosudnih institucija u fokusu okruglog stola održanog u Goraždu

Borba protiv korupcije je dug i kompleksan proces u kojem nema brzih i jednostavnih rješenja, te je potrebno provoditi kontinuiranu aktivnost. Standardizacija antikorupcijskih politika (ujednačeno djelovanje), razvoj partnerskih odnosa, razmjena informacija, primjena najboljih iskustava i praksi, neki su od ključnih faktora za uspješno djelovanje u ovom, za Bosnu i Hercegovinu i sve nivoe organizovanja u zajednicama, iznimno važnom procesu – naglašeno je na okruglom stolu u Goraždu na kome je razgovarano o zajedničkom djelovanju Antikorupcionog tima Vlade BPK Goražde i provosudnih i policijskih institucija.

Kada je riječ o realizaciji usvojenih strategija i akcionih planova u ovoj oblasti na kantonalnim nivoima od nemjerljivog je značaja stalna saradnja i koordinirano djelovanje svih aktera koji su uključeni u provođenje tih mjera – jedna je od poruka sa ovog skupa.

Šta učiniti da se postižu pomaci u ovoj oblasti?

-Treba imati bolju komunikaciju i kooperaciju. Mi u zadnje četiri godine pomažemo svim timovima i na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini u postizanju tih ciljeva. Tako je i na ovom području. Mi imamo dobru saradnju sa kantolanim timom za prevenciju i borbu protiv korupcije ali i ovu priliku koristimo da istaknemo da je potrebna bolja saradnja između različitih institucija i organa na nivou Kantona i Grada. To znači i osnaživanje veza između izvršne i zakonodavne vlasti i ovog kantonalnog tima- kaže Željko Vukanović, OSCE-ov službenik za demokratski razvoj.

U procesu borbe protiv korupcije koja je nažalost jedan od većih problema u BiH, njeno spriječavanje je svakako imperativ. Koji su, u toj prevenciji, najznačaniji problemi?

-Najprije je veoma važno, zapravo najpotrebnije da građani budu osvješćeni, da budu informisani o tome koji timovi rade na prevenciji i borbi protiv korupcije, da znaju koji zakoni postoje u ovoj oblasti . Takođe, građani treba da budu ohrabreni i da se ne boje da prijavljuju slučajeve korupcije jer upravo su građani važna karika u njenoj identifikaciji i sprječevanju – ističe Vukanović.

Iz misije OSCE-a su najavili da će naredna aktivnost u ovoj oblasti na području BPK Goražde biti razgovori sa predstavnicima izvršne vlasti odmah nakon njenog formiranja.