Riječ po riječ 14.3.2019. Tema:Nacionalistička retorika, širenje mržnje-postrojavanje Ravnogorskog pokreta u Višegradu