Utvrđen prijedlog popune radnih tijela Skupštine

Na danas održanoj sjednici Kolegija Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde utvrđen je prijedlog za popunu pozicija u radnim tijelima Skupštine te je upućen poziv strankama koje participiraju u Skupštini da dostave prijedloge sa imenima članova ovih radnih tijela. Rok za dostavu prijedloga je 20.03.2019. godine.

Kolegij je također donio zaključak kojim je zatraženo da se u skupštinsku proceduru hitno upute prijedlozi Budžeta i Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019. godinu.