Obilježena sedma godišnjicaod smrti rahmetli Meha Hubjera

Članovi porodice, radne kolege i prijatelji i ove godine obilježili su godišnjicu od smrti rahmetli Meha Hubjera, pomoćnika Načelnika Općine Goražde, šefa Službe civilne zaštite, koji je smrtno stradao prilikom intervencije na gašenju požara u naselju Glamoč.

U sklopu obilježavanja sedme godišnjice danas je položeno cvijeće na spomen obilježju u Glamoču, te je organizovana posjeta mezaru u Hubjerima, gdje su prisutni proučili fatihu i tako se prisjetili rahmetli Meha Hubjera.

Rahmetli Meho /Ibro/ Hubjer rođen je 09.12.1961. godine u Hubjerima. Osnovnu školu završio je u Goraždu, a nakon toga i gimnaziju. Godine 84./85. upisuje Šumarski fakultet u Sarajevu. Prvo zaposlenje dobio je u Čajniču gdje obavlja poslove šefa proizvodnje u Stakorini.

U toku 1992.-1995. bio je pripadnik Armije  BiH. Nakon rata radio je kao tržišni inspektor. U Goraždu je od 1996. godine radio na poslovima civilne zaštite. 2003. godine  postavljen je za pomoćnika Načelnika Općine Goražde.

Zbog svoje predanosti radu kroz koji je zaslužan za dobro organizovanje, rukovođenje i upravljanje poslovima Civilne zaštite našeg Grada, kao i Profesionalne vatrogasne jedinice 2013. godine u okviru svečanosti obilježavanja Dana civilne zaštite u Federaciji BiH, Meho Hubjer je posthumno odlikovan najvećim priznanjem civilne zaštite kada je u pitanju zaštita i spašavanje, dok mu je 2014. godine od strane Općinskog vijeća Goražde posthumno dodijeljena Zlatna plaketa – za izuzetnu posvećenost i hrabrost na zaštiti života građana i materijalnih dobara Općine Goražde.