Stanovnici naselja kod Goražda traže izmjenu projekta brze ceste Sarajevo – Goražde

Oni su se danas sastali sa predstavnicima gradskih vlasti i ”Autocesta FBiH” te iskazali spremnost da ustupe i dijelove imanja kojim bi prošao put, no ističu kako nisu spremni na rušenje obnovljenih stambenih objekata. Pred najavljenu eksproprijaciju zemljišta stanovnici Podhranjena tvrde kako postoje alternativne mogućnosti kojima bi se zaobišla privatna imovina, a posebno kuće.

“Mi jesmo za gradnju brze ceste Hrenovica – Hranjen – Goražde, nismo protiv gradnje puta ni ja ni moja porodica, ali ako je ikako moguće da se trasa pomjeri da ne ide kroz selo kako bi se izbjeglo rušenje naših kuća, a mi ćemo poštovati odluke struke kako oni kažu”, ističe Ismet Kamenica, stanovnik Podhranjena kroz čije imanje, prema projektu, prolazi put.Gradonačelnik i predstavnici JP ”Autoceste” FBiH saslušali su stavove građana koji se odnose na samu trasu, te je konstatovano da treba poduzeti aktivnosti kako bi se sačuvali stambeni i pomoćni objekti, te plodno i obradivo zemljište, a trasa neznatno korigovala kako projekat ne bi bio ugrožen, a građani nastavili nesmetano obavljanje svakodnevnih aktivnosti.

Ramović tvrdi da mašine stižu i probijanje tunela počinje za desetak dana te da lokalna vlast mora pratiti dinamiku i riješiti imovinskopravne odnose, dok će primjedbe mještana biti razmotrene u konsultacijama s autorima projekta.

“Vrlo brzo počinju radovi na probijanju tunela sa strane Goražda što znači da i mi moramo pratiti dinamiku i da smo spremni sa eksproprijacijom. Pozvali smo predstavnike i JP ”Autoceste” FBiH da sa pravne strane objasne i pokažu koje su to sve porodice gdje će se vršiti ekproprijacija, a onda na bazi današnjeg zaključka pozvati odgovorne inžinjere i sve one koji su radili projekte kako bi se udovoljilo zahtjevima građana koliko se može, što znači da se trasa pomjeri u odgovarajućem smjeru da se što manje ruši kako kuća tako i pomoćnih objekata jer ljudi ovdje žive, bore se, uređuju svoja imanja, što treba cijeniti. Svi građani su saglasni da se radi i gradi ovaj put i tunel ali da se ima razumijevanja prilikom određivanja konačne trase i već naredne sedmice u zgradu Gradske uprave pozvaćemo sve odgovorne iz ove oblasti koji su radili projekat da tačno pokažu da li je moguće izvršiti korekciju prije konačnog projekta kako bi svi bili zadovoljni”, ističe Muhamed Ramović, gradonačelnik Goražda.