Gradsko vijeće Goražde saglasno da se izvedu istražni radovi za izgradnju HE Ustikolina

Vijećnici gradskog vijeća Goražde su na 18. redovnoj sjednici većinom glasova podržali odluku da nadležni organi daju odobrenje za izvođenje prethodnih istražnih radova za izgradnji Hidroelektrane Ustikolina.

Samo dva vijećnika bila su protiv ovakve odluke, iako se, podsjetimo, upravo vijeće općine Goražde deklaracijom iz 2006. godine usprotivilo gradnji HE Ustikolina, a početkom 2008. donijelo i odluku protiv gradnje,  te nedugo potom i odluku o raspisivaju referenduma koji nikada nije proveden te je vrlo brzo preinačilo prethodnu u kojoj je najavljen. Tu je i zaključak iz 2017. kojim je podržana incijativa vijećnika Jasmina Bešlije uz konkretna zaduženja. Nova sjednica gradskog vijeća i (ne) očekivano nove odluke, potpuno suprotne ranije donešenoj Deklaraciji o protivljenju izgradnji HE Ustikolina.

„Stav Naše stranke bio je da se prvo treba održati javna rasprava u koju će biti uključeni svi građani BPK Goražde, jer se ovo direktno tiče građana koji žive ovdje. Gradnja hidroelektrana nosi posljedice po floru, faunu, zdravlje stanovništva, imaju uticaj na okoliš“, kaže  Aldijana Smailhodžić, vijećnica Naše stranke u Gradskom vijeću Goražde

Da od javne rasprave neće biti ništa jasno je bilo i iz stava Kolegija vijeća koji je u pauzi kreirao izmjene odluke i u članu dva obavezno uveo se dostavi sva dokumentaciju o izvršenim istražnim radovima, kao i da će konačnu odluku o izgradnji HE Ustikolina donijeti građani Goražda na referendumu. Iako mnogi među vijećnicima nisu bili  zadovoljni ni  obrazloženjem koje su na sjednici dali i sami predstavnici Elektroprivrede BiH, većina je ipak dala podršku ovakvoj odluci.

„Mi ovim nismo dali nikakvu saglasnost da se gradi hidroelektrana već da se samo izvrše pripremni radovi, odnosno geološko ispitivanje tla na mogućoj lokaciji izgradnje HE Ustikolina, poslije svih tih procedura to će se ponovo vratiti na vijeće, a ja znam da je stav vijeća i građana Goražda da se ne gradi hidroelektrana  i mislim da do toga neće ni doći“, kaže Damir Subašić, vijećnik u gradskom vijeću  Goražde.

Hoće li u konačnici doći do gradnje hidroelektrane najviše zavisi od građana, ali i vlasti koje bi trebale predstavljati njihove interese. No i sami vijećnici čude se promjenama mišljenja vijeća od mandata do mandata, a da pri tome van snage nisu stavljene ni ranije donijete odluke.

„Naša situacija u BIH je poznata, kad se nešto krene oni će to na „mišiće“ vjerovatno izgurati,  a mi imamo još jedan zanimljiv detalj, da je Strategijom razvoja FBIH predvidjena, a da Strategijom razvoja BPK Goražde nemamo ucrtanu tu centralu. A  u svakom slučaju, kao veći organ za stepenicu od gradskog vijeća je Skupština BPK Goražde i to me frapiralo da nismo, ni u tom pravcu poštovali veću stepenicu vlasti“, kaže Avdo Mirvić, vijećnik u Gradskom vijeću Goražde.

Gradsko vijeće je usvojilo i budžet za 2019. U iznosu od 10,3 miliona KM, usvojena je i odluka o izvršenju  budžeta kao i budžetski kalendar za 2019. godinu.

Ako je tako, logično je onda i pitanje čemu uopće saglasnosti i pripremne radnje. No da logika ipak s tim nema puno veze, pokazuje i čuđenje pojedinih vijećnika o promjeni mišljenja vijeća od mandata do mandata, a da pri tome van snage nisu stavljene ni ranije donijete odluke.