Luka Petrović: Gradnja “Buk bijele” počinje na jesen

Odbornici Skupštine opštine Foča jednoglasno su podržali buduću gradnju tri hidroelektrane na rijeci Drini, od kojih bi prva „Buk bijela“, kako je najavio direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović, trebalo da počne da se gradi na jesen ove godine.

Petrović je informisao odbornike da će gradnja sve tri hidroelektrane- „Buk bijela“, „Foča“ i „Paunci“, instalisane snage veće od 180 megavata, koštati 425 miliona eura, u prosjeku 2,35 miliona eura po megavatu, što je, kako je istakao, najpovoljnija cijena u Evropi, a da će godišnje donositi dobit od 40 miliona eura, što znači da će se isplatiti za desetak godina.

On je naveo da su u toku pravne procedure ujedinjavanja „Buk bijele“, „Foče“ i „Paunaca“ u jedno preduzeće Gornja Drina.

„Za HE „Buk bijelu“ već imamo spremnu dokumentaciju, urađenu eksproprijaciju, a za ostale dvije radiće se u narednih godinu i po dana pripremna dokumentacija i eksproprijacija. Važno je reći da je Srbija pokazala interes za učešće u ovim projektima u odnosu 51:49 u korist Elektroprivrede Srbije i sada smo u toj pravnoj proceduri, tako da očekujemo da će do kraja ljeta to biti završeno i da bi već na jesen mogli početi radovi na izgradnji HE „Buk bijela“, rekao je Petrović.

On je istakao da je potrebno uvažiti interese lokalnog stanovništva, ne samo kada je u pitanju zapošljavanje tokom gradnje i poslije izgradnje u ekpsploataciji, već i u pristupnim saobraćajnicama, spasavanju ribljeg fonda, osvježavanja ribnjaka.

„Naravno da se urede i odnosi sa građanima sa plavnog područja na objektima „Foča“ i „Paunci“ da niko ne bude oštećen. Ovaj sistem će imati benefite prvenstveno za Foču i njene građane i u samom budžetu opštine direktno će biti upliv od hidroelektrana od 2,4 do 3,2 miliona KM svake godine, što će otvoriti prostor za investicije“, naveo je Petrović.

On je izrazio uvjerenje da će na tri elektrane, kada se izgrade, posao dobiti od 300 do 500 radnika.

„Po pitanju akumulacija, ekologiju maltene ne treba razmatrati, to će biti mala jezerca, jer su to protočne elektrane, nisu akumulacione i neće imati uticaja na okruženje“, tvrdi Petrović.

Načelnik opštine Foča Radisav Mašić istakao je da će ova lokalna zajednica izgradnjom hidroelektrana na Drini dobiti novi razvojni ciklus, koji će pokrenuti privredu, omogućiti zapošljavanje i život učiniti kvalitetnijim.

„Realizacija ovih investicija na koje se čega duže od 40 godina, obezbijediće uslove da ljudi ovdje ostaju i da dolaze, da se preduzeća razvijaju još brže. Ono što je za nas važno jeste da će sjedište preduzeća Gornja Drina biti u Foči i da će radna snaga koja bude angažovana na izgradnji objekata najvećim dijelom biti sa lokalnog nivoa i što je još važnije da će ljudi koji budu kasnije radili na elektranama biti sa područja opštine Foča “, rekao je Mašić.

Direktor Elektroprivrede Luka Petrović informisao je odbornike i o planovima za gradnju moderne saobraćajnice od Foče do Tjentišta, koja bi, umjesto preko prevoja Prijeđel, kud sada ide, vodila dolinom rijeke Sutjeske i to starom trasom nekadašnje pruge.

Novi put spajaće se mostom preko Drine sa saobraćajnicom Foča-Šćepan Polje za koju su, kako je naveo Petrović, obezbijeđena sredstva od Evropske banke u iznosu od 78 miliona evra, a da se trenutno traga za 20 odsto donacija ili učešća da bi se pokrenula tenderska procedura.

„Zahvaljući Vladi Srbije i Vladi Srpske, gradiće se i saobraćajnica koja spaja ovaj put sa Tjentištem u dužini od 11 kilometara i mostom od 390 metara. U toku je procedura za izradu projektne dokumentacije za taj put, koji će Foču pribličiti Tjentištu na 15-20 minuta i skratiti vezu Hercegovine prema Višegradu i Srbiji, čime će oživjeti ovaj prostor i omogućiti razvoj velikog turističkog potencijala“, rekao je Petrović.

radio foca