Radnica pred penziju nije primljena, odbijen i načelnik

Mahija Bašić, nakon što je deset godina radila u administraciji Osnovne škole Ustikolina po osnovu ugovora o djelu, na ovogodišnjem oglasu nije ispunila kriterije te je na njeno radno mjesto, sada na neodređeno vrijeme, primljena druga osoba.

Brojni problemi

– Ta osoba nema ni dana radnog iskustva u struci, a žalbu, koja je odbijena, morali smo izjaviti donosiocu odluke, odnosno direktoru. Znači, kadija te tuži, kadija ti sudi – kaže Mahijin suprug Šukrija Bašić.

Žena koju je ovakva odluka duboko potresla i nije u mogućnosti govoriti za medije, jedina je radila u porodici.

Ja sam penzioner, civilna žrtva rata, u ratu sam izgubio oca i brata, koji su ubijeni i zapaljeni. Priložio sam i ček od penzije, iz kojeg se vidi da je ona 260 maraka. Dvojica sinova su studenti i sada sam prinuđen da oba sina napuste fakultete, jer ja svakog mjeseca dajem po 100 maraka za lijekove – dodaje Bašić.

O svemu će informirati Tužilaštvo, inspekcijske službe i Ministarstvo obrazovanja Bosanskopodrinjskog kantona. Direktor škole Mensad Arnaut kaže da je izbor administrativno-računovodstvenog radnika izvršio na osnovu prava koje mu pripada prema Zakonu o osnovnom obrazovanju BPK.

– Zakone i normativne akte donose zakonodavni organi i mi smo samo ispoštovali zakon i druge akte koji su pratili ovaj konkurs – kaže Arnaut.

Na ovo radno mjesto aplicirao je i Zijad Kunovac, dugogodišnji načelnik općine Foča u FBiH. U školi je radio do 2004. godine, kad je prvi put izabran za načelnika, a radno mjesto godinama ga je čekalo.

Kunovac pojašnjava da će, nakon ovakve odluke direktora i nakon što mu iduće godine istekne mandat, najvjerovatnije morati na biro za zapošljavanje.

 Tražio objašnjenje 

– Pozicija na kojoj sam bio do preuzimanja ove funkcije, bila je zaleđena i trebao sam tu da se vratim. Osoba koja je radila umjesto mene, sada je, također, upućena na biro i prima se treća, bez dana radnog staža. Za mene je to ponižavajuće – govori nam Kunovac.

Pojašnjava da je od direktora tražio objašnjenje zbog čega je prestao njegov zaleđeni radni odnos, a nakon što ga nije dobio, upućen je da se prijavi na oglas.

 Tumačenje zakona  

– Zakon o radu iz 2016. godine kaže da zvaničnik izabran na neku od funkcija, izuzev sindikata, ne može zalediti svoje radno mjesto. Vjerujem da je i načelnik upoznat s tim i on je iskoristio pravo, prijavio se na oglas i bio u istoj poziciji kao i ostali kandidati. On je tražio da bude primljen, da se za jedan dan izvrši prijava i odjava, a da se opet vrati na mjesto načelnika. Poštujući zakone, nismo mogli ići u tu avanturu – ističe Arnaut.

Avaz