Riječ po riječ 4.4.2019. Tema: Projekat – Goražde EKO grad