Svjetski poznati ekspert dr. Ranko Rajović održao predavanje u Goraždu

„ PROMJENA KOGNITIVNOG FUNKCIONISANJA I UTICAJ NA POSTIGNUĆA DJECE I UČENIKA“

Veliko je interesovanje roditelja i stručnih saradnika u obrazovanju u Goraždu vladalo za predavanje svjetskog eksperta dr. Ranka Rajovića koje je na temu „ Promjena kognitivnog funkcionisanja i uticaj na postignuća djece i učenika“ održao u velikoj sali Centra za kulturu.
Sasvim razumljivo jer je i ovaj put ( kao prije nekih devet godina kada je prvi put govorio u Goraždu), dr. Rajović vrlo ilustrativno i sa puno praktičnih primjera predstavio oblast koja je nemjerljivo značajna u odrastanju i obrazovanju djece, te ulogu roditelja i obrazovnih radnika u tome.
-Djeca danas odrastaju u drugačijem ambijentu u odnosu na ranije generacije i usljed promjene okruženja i velikog broja informacija koje današnja djeca od malih nogu obrađuju, dolazi do generacijske promjene kognitivnog stila. Od duboke pažnje u kojoj je sklonost fokusiranja na jedan objekat i to duži vremenski period, do HIPER pažnje, u kojoj dolazi do brze promjene fokusa sa objekta na objekat. Ovakva promjena za sobom povlači promjenu načina usvajanja znanja, pa djeci postaju bliži drugačiji načini usvajanja znanja koji idu u korak sa njihovom HIPER pažnjom. Upravo zbog toga je neophodno započeti pažljivu primjenu dobro osmišljenih igara koje aktiviraju duboku pažnju. Dosada kao faktor regulacije pažnje je veoma važan, jer kada dijete ima osjećaj dosade mora da ga rješava. Ukoliko ima na raspolaganju kompjutere i video igrice, onda dosadu rješava na krajnje agresivan način jer virtuleni svijet bukvalno usisa njegov mentalni svijet. Zbog toga je važno osmisliti igre koje nisu dosadne, ali koje zahtijevaju interkaciju, razmišljanje, iščekivanje, neočekivane poteze, kombinacije, kreativnost i duboku pažnju. O ovim aktuelnim problemima i potencijalnim rješenjima govorio je tokom predavanja dr Ranko Rajović.

Dr.Ranko Rajović je specijalista interne medicine, magistar neurofiziologije, doktor sportskih nauka. Autor je NTC programa učenja koji se sprovodi u 17 država Evrope, a u 7 je akreditovan od strane ministarstva obrazovanja. Osnivač je Mense u 5 država. Od 2002. godine je član komiteta međunarodne Mense za darovitu decu (predsednik 2010 – 2012). Saradnik je UNICEF-a. Dobio je priznanje međunarodne Mense (MERF – Mensaeducationandresearchfoundation) za intelektualni doprinos društvu (2015). Radi na pedagoškom fakultetu u Kopru u Sloveniji. Gostujući profesor na nekoliko Univerziteta.

Uvodničar na ovom višestruko važnom predavanju bio je mr.sc. Alija Lapo, a organizatori predavanja bili su resorno kantonalno ministarstvo u čije je ime značaju predavanja istakla stručna savjetnica Amira Borovac i Centar za rani rast i razvoj SOS Dječija sela BiH.