Od prošle godine Goražde napustilo devet ljekara

Kantonalno ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo u Goraždu, u povodu Svjetskog dana zdravlja organizirali su prijem za direktore zdravstvenih ustanova na području kantona ljekare i druge zdravstvene radnike.

Tema je bila univerzalna pokrivenost zdravstvenom zaštitom i ljudski resursi u zdravstvenom sistemu, pa je i ovom prilikom ukazano na ključne probleme i aktuelna pitanja u goraždanskom zdravstvu, te naglašeno da da status zdravstvenih radnika u ovom kantonu još uvijek nije na zadovoljavajućem nivou.

 

“Postoji neujednačenost na području BiH, i zdravstveni radnici na području BPK-a su među kantonima s najnižim plaćama. Smatram da to nije ispravno i da na tome treba raditi. Neophodno je uraditi Strategiju za poboljšanje statusa radnika u zdravstvu, moramo se dobro organizirati i to isplanirati, jer je devet ljekara od prošle godine napustilo ovo područje”, izjavila je Sabira Bešlija, ministrica zdravstva.

 

Direktorica Zavoda za javno zdravstvo dr. Medina Bičo upozorava da će, ukoliko se nastavi trend odlaska zdravstvenih radnika, prije svega ljekara specijalista, doći u pitanje obezbjeđenje pružanja zdravstvenih usluga. Da je odlazak ljekara i nezadovoljavajući status zdravstvenih radnika, najveći problem u segmentu zdravstva smatra i dr. Vesna Nemec-Klisura, predsjednica Ljekarske komore BPK Goražde .

 

“Nažalost, ovo što se dešava na području našeg kantona nije ništa novo, možda je sada još masovnije”, ističe Nemec-Klisura.

 

U tom kontekstu istaknuto je da treba raditi na drugim statusnim pitanjima zdravstvenog kadra, kao što su edukacija i subspecijalizacija.

 

“Mi tražimo da se resorno ministarstvo, Vlada i svi drugi koji učestvuju i u izvršnoj i u zakonodavnoj vlasti, ozbiljno zabrinu i da pristupimo izradi jedne kvalitetne i brze strategije kada se radi o statusnim pitanjima zdravstvenih radnika. Bojimo se da će u narednom periodu ovaj kanton ostati bez ovog kadra”, ističe Nemec-Klisura.