Riječ po riječ 11.4.2019. Tema: Prijem u profesionalnu vojnu službu ABiH