Sve manje nade da će dječak sa autizmom na još jedan čas sa vršnjacima

Slavkova i naša skromna želja još ne popušta! Želimo da se Slavko vrati u školske klupe sa svojim društvom makar do kraja školske godine, ne mora se ni upisati ni dobiti svjedočanstvo, samo ga pustite da sjedi sa njegovim drugarima, jer će mu to značiti za njegovo zdravlje.

Poručio je ovo Nenad Mršević, Slavkov otac, koji kaže da mu nije jasno da nadležni poništavaju odluku Školskog odbora Srednjoškolskog centra Rudo da se on vrati u školske klupe.

“Njemu nije važna diploma, važna mu je socijalizacija, on nije trošio nikakve tablete ranije, sada troši više vrsta”, rekao je Mršević.

On je pojasnio da je Slavko dijete s autizmom i da je upisao srednju školu za zanimanje tehničar drumskog saobraćaja u Rudom 2015/2016. godine.

“Ocjenjivali su ga u prvom polugodištu, ali u drugom su odlučili da ga ne ocjenjuju, prestali su, jer, kako nadležni kažu, ne može prema zakonu dijete s autizmom ići u četvorogodišnju školu. Na kraju mu nisu zaključili ocjene i kada je došao u drugom razredu srednje škole, rekli su mu da više ne dolazi”, kaže Mršević.

On tvrdi da je uredno predao ljekarski nalaz pri upisu djeteta u srednju školu, ali kako bi se odgovorni opravdali, kažu da on to nije uradio.

U Ministarstvu prosvjete i kulture RS još jednom su pojasnili da je odluka Školskog odbora da se odobri Slavkovo prisustvo nastavi u suprotnosti sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

“Slavko Mršević ima pravo na obrazovanje u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, tj. na upis u prvi razred. S obzirom na to da prvi razred srednje škole u 2015/2016. nije završio, jer je ostao neocijenjen, on može u narednoj školskoj godini upisati zanimanje za koje postoji prilagođen nastavni plan i program”, kažu u Ministarstvu.

Mirjana Kojić, predsjednica Udruženja za pomoć licima s autizmom “Djeca svjetlosti” iz Banjaluke, rekla je da su sve preduzeli da zakonski Slavkova prava budu ispoštovana, međutim sistem je zakazao, jer je stvari trebalo brže rješavati.

“To što roditelji očekuju da on prisustvuje nastavi samo pro forme i da bude sa drugarima ima i svoju drugu stranu, gdje se mora ispoštovati zakonska procedura, jer uvijek se djetetu nešto može u školi desiti. Pružam podršku porodici, ali se zakon mora ispoštovati”, rekla je Kojićeva.

Tatomir Elez, direktor Srednjoškolskog centra Rudo, kaže da je jedino rješenje za Slavkov nastavak školovanja upis ispočetka u prvi razred i to u neko od zanimanja koje resorno ministarstvo ima odobreno za djecu sa posebnim potrebama.

On kaže da je problem u roditeljima, koji pri upisu Slavka u srednju školu nisu dostavili ljekarsko uvjerenje, a da su problemi nastali još u osnovnoj školi.

“Njegova osnovna škola nije dala regularno svjedočanstvo, gdje je dato svjedočanstvo bez ikakve naznake da je dijete s autizmom. Zakon kaže da se djeca sa posebnim potrebama ne mogu školovati u stručnim četvorogodišnjim školama, tako da on ovo zanimanje nije ni mogao upisati”, pojasnio je Elez.

On kaže da Slavko nije ni išao u srednju školu, nego se upisao i kad se ustanovilo da je učenik sa posebnim potrebama, školovanje mu je obustavljeno za to zanimanje.

Dunja Mijatović, povjerenica Savjeta Evrope za ljudska prava, kazala je da slučaj Slavka Mrševića pokazuje u kakvom stanju je sektor obrazovanja.

“Način postupanja nadležnih organa i škole u Rudom pokazuju nerazumijevanje koncepta inkluzije u redovno obrazovanje djece sa poteškoćama u razvoju. Na ovaj način djeca se izoliraju, stigmatiziraju i ne onemogućava im se šansa za obrazovanje i razvoj u okruženju sa vršnjacima”, kazala je ona, prenose nezavisne.

source