Razgovarano o problemima u funkcioniranju primarne i sekundarne zdravstvene zaštite na području BPK Goražde

U organizaciji Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice danas je održan sastanak na kojem je razgovarano o aktuelnim pitanjima u funkcioniranju primarne i sekundarne zdravstvene zaštite na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

 

Sastanku su, uz premijera Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emira Okovića i ministricu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Sabiru Bešliju, prisustvovali  direktorica JZU Kantonalna bolnica Goražde Nermina Kamenica, direktor JU Dom zdravlja „dr Isak Samokovlija“ Edin Čengić i direktor JU Zavod zdravstvenog osiguranja BPK Goražde Hamed Topuz.

 

Glavne teme o kojima je bilo riječi bile su revidiranje sporazuma zaključenog 2004. godine između Kantonalne bolnice i Doma zdravlja u Goraždu, problematika rada Hitne pomoći koja je 2013. godine prešla u nadležnost Doma zdravlja i koja, kako je istaknuto, do danas nije osposobljena za rad.

 

Razgovarano je i o problemu propisivanja lijekova za pacijente koji se nalaze na liječenju u Kantonalnoj bolnici Goražde, odnosno pacijente Urgentnog centra, zbog činjenice da Kantonalna bolnica od Zavoda zdravstvenog osiguranja dobiva novčana sredstva samo za Bolničku listu lijekova  na kojoj se nalaze ampularni, ali ne i tabletarni lijekovi. Kako bi se ovaj problem riješio, dogovoreno je da se pokrene procedura donošenja odluke na nivou Kantonalne bolnice, prema kojoj bi pacijenti mogli uzimati lijekove na recept dok su smješteni na liječenju u Kantonalnoj bolnici.

 

Tokom sastanka, direktorica Kantonalne bolnice upoznala je resornu ministricu i ostale učesnike sastanka da je izvršen izbor pet kandidata koji će pohađati obuku za rad u budućem Hemodijaliznom centru. Kako je istaknuto, prije konačnog odlaska na edukaciju na Univerzitetski klinički centar u Tuzli, oni će provesti kraći period u Kantonalnoj bolnici radi sticanja aktivnog radnog iskustva.

 

Ovom prilikom konstatovano je da današnjem sastanku, iako su bili pozvani, nisu prisustvovali predstavnici gradske Uprave Grada Goražda koja je osnivač JU Dom zdravlja „dr Isak Samokovlija“ i koja bi, kako je naglašeno, trebala ozbiljno prisupiti rješavanju pitanja Službe hitne pomoći, koja, po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, pripada primarnom nivou zdravstvene zaštite.

bpk.gov.ba