“Reci da je Rajko srušio Aladžu… oni su mrtvi, treba spašavati nas žive”

Mojević je pokazao i pismo koje mu je poslao pukovnik Kovač, a u kojem mu sugeriše šta Mojević treba da kaže u Tužilaštvu BiH kada bude pitan za rušenje Aladže. Sa oko 60 protivtenkovskih mina 2. avgusta 1992. godina, na Ilindan, srušena je džamija Aladža u Foči. Goran Mojević jedini je kojem je u Tužilaštvu BiH potvrđena optužnica za rušenje ove džamija.

Mojević, koji trenutno živi u Beogradu, je pristao govoriti za magazin Mreža Federalne TV, i tom prilikom naveo nekoliko imena odgovornih za rušenje Aladže, kao i imena onih koji su mjesec dana kasnije srušili najstariju džamiju u BiH, Turhan Emin-begovu u Ustikolini.

Među njima i pukovnika Mirka Kovača, tadašnjeg komandanta Taktičke grupe Foča. Mojević je pokazao i pismo koje mu je poslao pukovnik Kovač, a u kojem mu sugeriše šta Mojević treba da kaže u Tužilaštvu BiH kada bude pitan za rušenje Aladže.

Mreža je objavila i snimljeni telefonski razgovor pukovnika Kovača i N. N. lica, u kojem se može čuti kako za rušenje Aladže treba krivicu prebaciti na mrtvog Rajka Miloševića. Pogledajte prilog

 

fokus