BPK dobio novu vladu: Aida Obuća prva premijerka u historiji kantona, ministri dali svečane izjave

BPK Goražde dobio je novu vladu na čijem je čelu Aida Obuća iz SDA, prva premijerka u historiji ovog kantonu. Obuću je za mandatarku vlade na petoj vanrednoj sjednici kantonalnog parlamenta zakazanoj na zahtjev 14 poslanika, predložila predsjedavajuća Skupštine BPK Goražde Edita Velić iz DF-a.

 

Nakon što je privremena komisija za izbor i imenovanja Skupštine BPK Goražde razmatrala akt predsjedavajuće o prijedlogu kandidata za premijera, te uz niz proceduralnih aktivnosti, mandatarka vlade predložila je budući sastav ministara koje je skupština glasovima parlamentarne većine koju predvodi SDA, i potvrdila. Tako su novi ministri položili i svečanu zakletvu obavezujući se da će raditi u interesu građana, čime je u BPK Goražde, nakon sedam mjeseci  od izbira okončana implementacija izbornih rezultata.

 

Sastav nove Vlade BPK Goražde čine  premijerka Aida Obuća (SDA), ministar zdravstva, socijalne politike, izbjeglih i raseljenih osoba Eniz Halilović (SDA), ministar pravosuđa, uprave i radnih odnosa Nataša Danojlić (SDA), ministar finansija Šemso Muslić (NBL), ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Bojan Krunić (NBL), ministar za boračka pitanja Edin Aganović (SBiH), ministar privrede Mensad Arnaut (A-SDA/Nezavisni blok), ministrica unutrašnjih poslova Nizama Rišljanin (Goraždanska priča) te ministar za mlade, obrazovanje, nauku, kulturu i sport Arman Bešlija (DF).

 

Novoimenovana premijerka BPK Goražde Aida Obuća, po zanimanju je diplomirana pravnica, a do sada je obnašala značajne funkcije u zakonodavnoj vlasti, najprije kao predsjedavajuća  općinskog vijeća Goražde, a potom i predsjedavajuća Skupštine BPK Goražde na čijem je čelu bila u prethodnom sazivu. Aktuelna je članica Povjereništva KO SDA Goražde i članica Predsjeništva SDA BIH.

 

Mensud Arnaut, novoimenovani ministar privrede kandidat je A SDA. Arnaut je po zanimanju nastavnik biologije i hemije, magistar tjelesnog i zdravstvenog odgoja te je do danas obnašao funkciju direktora OŠ Ustikolina.

 

Edin Aganović, ministar za boračka pitanja kojeg je na ovu poziciju delegirala SzBIH, po zanimanju je doktor veterinarske medicine i magistar jedinstvenog zdravlja, a radio je kao veterinarski inspektor u Kantonalnoj upravi za inspekcijske polsove.

 

Eniz Halilović( SDA) ministar zdravstva, socijalne politike, izbjeglih i raseljenih osoba po zanimanju je profesor sociologije i bivši ministra  za boračka pitanja.

 

Novi- stari ministar je i Šemso Muslić (NBL) inače diplomirani ekonomista, bivši predsjedavajući općinskog vijeća Ustikolina  i bivši ministar za boračka pitanja.

 

Novi ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša kojeg je delegirao NBL je Bojan Krunić, profesor geografije koji je diplomu stekao iz oblasti prostornog planiranja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, a posljednje četiri godine radio je u trgovačkom lancu Bingo.

 

Nizama Rišljanin nova je ministrica unutrašnjih poslova BPK Goražde koju je delegirala Goraždanska priča. Nizama je diplomirala na Filozofskom fakultetu u Sarajevu  i to bosanski, hrvatski, srpski jezik  i književnost naroda BIH.

 

Arman Bešlija (DF) ministar za mlade, obrazovanje, nauku, kulturu i sport diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, bivši je uposlenik organizacije World Vision, sa bogatim iskustvom u radu i saradnji sa školama, kulturnim i drugim ustanovama.

 

Nataša Danojlić (SDA) nova je ministrica pravosuđa, uprave i radnih odnosa u kantonalnoj vladi, po zanimanju diplomirana pravnica sa radnim iskustvom u kompanijama Emka Bosnia i Bekto Precisa.

 

Iako se očekivalo da će sjednica biti isključivo svečanog karaktera, oštre kritike na današnjoj sjednici  uputili su poslanici Liberalne stranke upozoravajući na kršenje Ustava BPK Goražde te  Poslovnika u radu skupštine, prilikom izbora skupštinskog rukovodstva  te naglašavajući da je na ovaj način ugrožen i diskriminisan jedan konstitutivni narod, u ovom slučaju srpski.

„Predsjedavajuća, parlamentarna većino vi ste od 22.februara počeli da diskriminišete i ugrožavate jedan konstituitivni narod. Vi jeste većina bošnjačkog naroda ali ne smijete zanemariti činjenicu da u ovom kantonu živi i srpski narod“, poručila je Daliborka Milović, poslanica LS-a.

Milović je na odluku o imenovanju premijera i potvrđivanje kantonalne vlade pokrenula mehanizam za zaštitu vitalog nacionalnog interesa, pozivajući se na članove ustava.

Za kantonalnu vladu na čelu sa premijerkom Aidom Obućom, glasalo je 16 poslanika (SDA, SZBIH, Goraždanske priče, A-SDA, NBL-a, DF) osam poslanika ( SDP, Naša stranka, LS) bili su protiv dok je suzdržan bio poslanik SBB-a.