Nastavlja se dobra saradnja grada Goražda I ASB-a

Grad Goražde danas su posjetili predstavnici njemačke nevladine organizacije ASB na čelu sa menadžerom ASB Ulrich Bauch. Naime oni su se ovom prilikom sastali sa gradonačelnikom Goražda dr.sci. Muhamedom Ramovićem i njegovim saradnicima, gdje su na sastanku u Maloj sali Gradske uprave razgovarali o nastavku dosada dobre saradnje i mogućim projektima koji će se realizovati u narednom periodu posredstvom ASB-a.

ASB je već ranije na području Goražda, ali i susjednih općina u BPK-a Pale u FBiH i Foča u FBiH realizovala nekoliko značajnih projekata koji se prije svega odnose na izgradnju i rekonstrukciju stambenih jedinica za povratnike, te projekte koji se odnose na samoodrživost povratka. Samo na području grada Goražda ova NVO implementirala je projekat izgradnje 74 stambene jedinice za povratnike, zatim projekat Inkluzivna socio-ekonomska podrška u lokalnim zajednicama u BiH, projekat ”Socio-ekonomskog osnaživanja žrtava mina i njihovih porodica kroz poslovnu obuku i stvaranje mogućnosti za zapošljavanje”, zatim u okviru projekta  Direktna socio-ekonomska pomoć izuzetno ugroženim porodicama u općinama Gornji Vakuf, Uskoplje, Goražde, Foča u FBIH i Pale u FBIH kroz donaciju i distribuciju plastenika dodjeljeno je 28 plastenika za ugrožene porodice sa područja našeg grada i niz drugih projekata.

Da se u Gradskoj upravi zadovoljno sa dosadašnjom saradnjom sa ASB-om ističe gradonačelnik dr.sci. Muhamed Ramović – ”Njemačka nevladina organizacija ASB mnogo je godina prisutna na ovom području i veoma smo sretni da imamo dobru saradnju sa ASB što smo danas iskazali tokom razgovora, kao da ćemo tu dobru saradnju nastaviti. U proteklom periodu realizovali smo brojen projekte sa ASB-om kao što su izgradnja 74 stambene jedinice za povratnikem, zatim projekat Inkluzivna socio-ekonomska podrška u lokalnim zajednicama u BiH, projekat ”Socio-ekonomskog osnaživanja žrtava mina i njihovih porodica kroz poslovnu obuku i stvaranje mogućnosti za zapošljavanje”, potom u okviru projekta  Direktna socio-ekonomska pomoć izuzetno ugroženim porodicama u općinama Gornji Vakuf, Uskoplje, Goražde, Foča u FBIH i Pale u FBIH kroz donaciju i distribuciju plastenika dodjeljeno je 28 plastenika za ugrožene porodice sa područja našeg grada i niz drugih projekata. sada trenuto realizujemo projekat obnove 7 kuća porodicama čije su kuće nastradale od poplava i klizišta. Dobra saradnja se nastavlja i sretni smo da imamo ovakvu organizaciju u BiH i da je Goražde prioritet prilikom realizacije njihovih projekata.”

Govoreći o današnjoj posjeti menadžer ASB Ulrich Bauch u izjavi za medije je istakao – ”Danas am u posjeti Goraždu kako bih se lično zahvalio gradonačelniku Muhamedu Ramoviću za dosadašnju saradnju. Želim da kažem da Asb ima svoje urede u 33 zemlje svijeta putem kojih se realizuju projekti. Od poplava u Goraždu počeli smo sa izgradnjom kuća i pomoći pri tome a ovdje smo danas razgovarali o realizaciji novih projekata koji će se sprovesti posredstvo ljudi u BiH koji rade u kancelariji ASB-a.”