U Goraždu izgrađena nova zgrada za najugroženije porodice

Ključevi novih stanova bit će im uručeni 22. maja kada je planirano svečano otvaranje zgrade u Rasadniku.

“Ovdje će biti smješteno 20 socijalno najugroženijih porodica koje su bodovane nakon raspisivanja Javnog poziva Gradske uprave. Rješenja nisu trajna, oni će koristiti stanove dok su živi ili njihovi članovi porodice, a dugo su čekali siguran krov nad glavom. Mi ćemo vrlo brzo raspisati Javni poziv za gradnju još pet zgrada na području Goražda, dvije zgrade u Rasadniku, jedna u naselju Splavište, jedna u ul. Salih bega Kuljuha, gdje će se rušiti postojeće barake i peta zgrada bit će rekonstrukcija JU Dom za stara i iznemogla lica. Osim gradnje ovih zgrada predviđeno je utopljavanje i rješavanje krovova 10 zgrada u ul. M. Tita i adaptaciju zgrade Balkan 2, čime je planiramo da do kraja 2019. potpuno ugasimo kolektivne centre na ovom području”, izjavio je Muhamed Ramović, gradonačelnik Goražda.

On dodaje da se projekti realizuju u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH i Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica, kao i Vladom BPK.

Zgrada u Rasadniku sagrađena je u sklopu Regionalnog stambenog programa (RSP) multidonatorskog programa kojim upravlja Razvojna banka Vijeća Europe, a implementatori su bh. institucije.

Regionalni stambeni program predviđa stambeno zbrinjavanje 5.400 porodica u BIH, odnosno oko 14.000 izbjeglih i raseljenih osoba.

Ukupna vrijednost projekta za BiH je 101 milion Eura, a učešće BIH iznosi oko 15 miliona eura. Glavni donator programa je Europska unija, a značajno finansijsko učešće ostvarile su i vlade Sjedinjenih Američkih Država, Italije, Njemačke, Norveške, Švicarske, Danske, Turske i drugih.

Sredstvima u okviru Fonda RSP upravlja Razvojna banka Vijeća Europe, a snažnu podršku programu daju Visoki komesarijat Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR) i Organizacija za sigurnost i saradnju u Europi (OSCE).