Prva u FBiH: Usvojena Strategija obrazovanja odraslih BPK Goražde za period 2019-2023. godina

Prije usvajanja dnevnog reda 2. redovne sjednice Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a nakon intervencije premijerke Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aide Obuće, sa dnevnog reda povučen je prijedlog Strategije razvoja poljoprivrede BPK Goražde za period 2018-2022. godine zbog činjenice da sjednici nisu mogli prisustvovati eksperti iz tima koji je pripremao ovu strategiju, a koji bi na sjednici prezentirali pojedinosti ove strategije.

Nakon intervencije predsjedavajuće Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Edite Velić (DF), sa dnevnog reda povučen je i Prijedlog amandmana XLIX-LVIII na Ustav BPK Goražde, budući da još nije formirana Ustavna i zakonodavno-pravna komisija Skupštine u čijoj nadležnosti je predlaganje ovih akata.

Nakon obrazloženja predsjedavajuće Skupštine, u dnevni red uvršten je Prijedlog odluke o izmjenama Poslovnika Skupštine BPK Goražde koji su podnijeli klubovi poslanika SDA, NBL-a, DF-a, NB-a – A-SDA, Goraždanske priče i SBiH.

Uzimajući u obzir da je poslanik Rasim Mujagić (LS) predložio da se u dnevni red ne uvrsti Prijedlog odluke o izmjenama Poslovnika Skupštine BPK Goražde, zatražio je da se Skupština o tome izjasni zaključkom. Nakon glasanja, ovaj prijedlog nije dobio potrebnu većinu.

Skupština je, u okviru prve tačke dnevnog reda, usvojila Odluku o izmjenama Poslovnika Skupštine BPK Goražde. Donesenom odlukom, u članu 24. poslovnika izbrisan je stav 3. kojim je bilo regulisano da je svaki poslanik član najmanje dva stalna skupštinska radna tijela. Kako je obrazloženo, ovakva odluka donesena je s obzirom na činjenicu da Skupština ima petnaest radnih tijela, te da u radu Skupštine participiraju predstavnici jedanaest političkih partija koji ne mogu ravnomjerno biti zastupljeni u ovim tijelima.Kako je u toku razmatranja Prijedloga odluke o određivanju prostora za održavanje neorganizovanih i spontanih mirnih okupljanja građana na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde izneseno više primjedbi u vezi s ponuđenim lokacijama za ova okupljanja, ovaj prijedlog je nakon obrazloženja premijerke Aide Obuće, povučen s današnjeg dnevnog reda te je usvojen zaključak kojim je ostavljena mogućnost poslanicima da svoje prijedloge i sugestije u vezi s ovom odlukom dostave Vladi u pisanoj formi, koja će sačiniti novi prijedlog odluke koji će biti ponuđen Skupštini na usvajanje.

Skupština je danas usvojila Strategiju obrazovanja odraslih BPK Goražde pod nazivom „Obrazovanje za sljedeće doba“ za period 2019-2023. godina koju su na sjednici prezentirali predstavnici Udruženja ALDI koje je bilo glavni nosilac izrade ove strategije.

Istaknuto je da je ovo prvi straški dokument ovog tipa u Federaciji BiH u kojem su sadržani prijedlozi ulaganja u razvoj novih vještina, kao i razvoj sistema obrazovanja i cjeloživotnog učenja. Strategija obrazovanja odraslih ima zadatak da do 2023. godine razvije kapacitete za obrazovanje i učenje svih građana kroz punu integraciju koncepta učenja odraslih u sistem obrazovanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Implementaciju strategije, čija vrijednost je procijenjena na iznos od oko 4,8 miliona KM, koordinirat će Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport u saradnji s resornim kantonalnim ministarstvima te drugim nadležnim institucijama i relevantnim partnerskim organizacijama iz lokalne zajednice.

Treba naglasiti da je izrada ove strategije jedna od aktivnosti na projektu “Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja” koji finansira Evropska unija, a koji zajednički implementiraju Udruženje ALDI i SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde.

U nastavku sjednice, Skupština je razmatrala Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva za 2017. godinu koji nije dobio potrebnu skupštinsku većinu.

Također, razmatrani su, ali nisu usvojeni izvještaji o radu Nezavisnog odbora za period 01.07.-31.12.2017. godine, 01.01.-30.06.2018. godine i 01.07.-31-12.2018. godine, kao ni izvještaji Nezavisnog odbora o radu policijskog komesara za period 01.10.2017.-31.12.2017. godine, 01.01.2018.-30.06.2018. godine, 01.07.-30.09.2018. godine, 01.10.-31.12.2018. godine i 01.07.-31.12.2018. godine.

Skupština je na današnjem zasjedanju primila k znanju informacije Ministarstva za privredu o efektima i realizaciji kreditne linije sa BBI Bankom za finansiranje privrede i obrta uz subvencioniranje dijela profitne marže za privredna društva, kao i stanju industrijskih zona na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Do kraja sjednice, Skupština je primila k znanju i Informaciju o stanju kriminaliteta na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 01.01-31.12.2017. godine te je održan Vladin sat koji je rezervisan za poslanička pitanja i inicijative.

 

www.bpkg.gov.ba