Od 20 do 31.maja na lokalitetu Fočanske jabuke „ Škola prirodi“

I ove godine učenici petih razreda osnovnih škola s područja Kantona, bit će dio projekta „ Škola u prirodi“, kojeg ministarstvo obrazovanja realizuje već pet godina. Pripreme za održavanje škole već su  u završnoj fazi, a na sastanku direktora škola i predstavnika ministarstva, dogovoreni su  svi detalji oko odlaska i boravka dijece.

„Škola u prirodi ove godine bit će održana u  periodu od 20. do 31. maja na lokalitetu Fočanske Jabuke,a ove godine pohađat će je 209 učenika iz svih osnovnih škola. Planirano je da njihov boravak traje četiri dana i to će biti prilika da  se pored redovnog nastavnog plana i programa upoznaju i sa kulturno-historijskim naslijeđem ovog područja, a ujedno će imati i niz zanimljivih sportsko rekreativnih sadržaja“,  kazao je Arman Bešlija ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde.

On je istako da su podršku projektu „ Škola u prirodi“ i ove godine pružili organizacijaWorld Vision International, Grad Goražde, te firma Emka Bosnia.

Eksperimentalno ovaj projekat realizovan je u školskoj 2014/ 2015 godini i obzirom da se pokazao opravdanim, uvršten je u nastvani plan i program za osnovne škole na području našeg Kantona.