Redovni izvještaj

Na osnovu informacija prikupljenih od osmatračke mreže iz  člana 157. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, u posljednja 24 sata na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde nisu zabilježene pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra.

POPLAVE-VODOSTAJI (LP-2)

Visina vodostaja izmjerena u 7:00 sati, na vodomjernim stanicama iznosila je:

– Goražde  ——————————- 76,27 cm ( u opadanju  – 7 cm),

– Prača  —————————-  90 cm ( u  opadanju -2 cm)

– Kolina  —————————————— 44,80 cm (u porastu +1 cm).

Obim i količina kišnih padavina nisu značajnije uticale na vodostaje rijeka. Isto tako nije bilo pojave većih bujičnih tokova, niti značajnijeg povećanja manjih pritoka ovih rijeka.