Grad Goražde i u 2019. godini nastavlja sufinansirati rad i aktivnosti boračkih udruženja

Nakon što je Gradsko vijeće Grada Goražda na 19. redovnoj sjednici usvojilo Odluku o usvajanju Programa raspodjele i utroška novčanih sredstava planiranih Budžetom za 2019. godinu na poziciji za boračku populaciju, u Maloj sali Gradske uprave danas je organizovano potpisivanje Ugovora o namjenskom prijenosu novčanih sredstava za sufinansiranje rada i aktivnosti udruženja boračkih populacija, koji se potpisuju na osnovu prethodno pomenute Odluke.

Sredstva u iznosu od 35.400,00 KM su dodijeljena Organizaciji porodica šehida i poginulih boraca BPK-a Goražde, Savezu RVI ”Sinovi Drine” BPK-a Goražde, Savezu dobitnika najvećih ratnih priznanja ”Zlatni ljiljan” BPK-a Goražde, Udruženju demobilisanih boraca BPK-a Goražde, Udruženju ”Svjetlost Drine” Goražde i Udruženju Veterani rata, Zelene beretke i Patriotska liga BPK-a Goražde.

Kako je istakao gradonačelnik Goražda dr.sci. Muhamed Ramović, Gradska uprava redovno podržava aktivnosti boračkih udruženja, kako kroz redovne tranše tako i kroz druge vidove pomoći –Nakon usvajanja Budžeta Grada Goražda za 2019. od strane Gradskog vijeća Goražde usvojen je i Programa raspodjele i utroška novčanih sredstava planiranih Budžetom za 2019. godinu na poziciji za boračku populaciju, na osnovu čega smo danas potpisali ugovore sa 6 naših boračkih udruženja. Ukupan iznos na ovom kodu je 155.000,00 KM, od čega 85.000,00 KM je planirano za boračka udruženja i njihove aktivnosti koje provode. Danas smo potpisali ugovore vrijednosti preko 35.400,00 KM, a razlika od oko 50 .000,00 KM će biti utrošeno po projektima, za liječenje boračkih populacija, pomoć porodicama u stanju socijalne potrebe i drugim aktivnostima koje odredi Komisija. Služba za boračka pitanja Grada Goražda ima komisiju, koja radi redovno, predlaže rješavanje pojedinačnih predmeta pomoćniku, pomoćnik meni i drago mi je da je Programa raspodjele i utroška novčanih sredstava planiranih Budžetom za 2019. godinu na poziciji za boračku populaciju prošao na Vijeću i da možemo  redovno izmirivati ove obaveze. Svih 12 tranši će biti izmireno kao i prošle godine i želimo da kao i do sada nastavimo dobru saradnju.’’

Fuad Mašić, predstavnik Udruženja demobilisanih boraca BPK-a Goražde, naglašava dobru saradnju koju ovo Udruženje ima sa Gradskom upravom – ”Kada je u pitanju saradnja Gradonačelnika i Grada Goražda sa našim Udruženjem demobilisanih boraca, mogu slobodno reći da je ta saradnja je na veoma visokom nivou. Kada je u pitanju naša populacija samim tim, niko nikad nije iz Gradske uprave vraćen da mu nije udovoljeno nekom zahtjevu u skladu sa mogućnostima. Mi danas potpisujemo ugovor za sredstva koja se koriste za rad Udruženja, tj. za finansiranje troškova kancelarijskog materijala i ostalih troškova, da bi mogli opstati i ta su nam sredstva neophodna da bi kancelarija mogla funkcionisati. Zahvaljujemo se Gradonačelniku na korektnoj i izuzetno dobroj saradnji.”