Kantonalni operativni centar

 

R E D O V N I    I Z V J E Š T A J

Na osnovu informacija prikupljenih od osmatračke mreže iz  člana 157. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, u posljednja 24 sata na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde nisu zabilježene pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra.

 

POPLAVE-VODOSTAJI (LP-2)

Visina vodostaja izmjerena na vodomjernim stanicama iznosila je:

  • HS Goražde vodotok Drina u 7,00 sati ———-82,94, cm ( u blagom opadanju  – 7 cm);
  • HS Prača vodotok Prača  u 8,00 sati———- 70 cm ( u blagom porastu +1 cm);
  • HS Kolina vodotok Kolina  u 7,45 sati ——————————43,50 cm.

 

Obim i količina kišnih padavina nisu  uticale na izlijevanje rijeka iz svojih korita na području BPK-a Goražde. Na osnovu poslijednjih pokazatelja došlo je do blagog opadanja navedenih vodotoka.