U Prači se danas sastalo Općinsko vijeće na 23. redovnoj sjednici

Općinsko vijeće Pale FBiH dalo saglasnost za Izmjene i dopune statuta mjesnih zajednica

 

U Prači se danas sastalo Općinsko vijeće na 23. redovnoj sjednici.

Data je saglasnost ovog organa na izmjene i dopune Statuta MZ Prača i Hrenovica, a navedene izmjene se odnose na uvrštavanje termina forum građana, kao oblika neposredne demokratije, što dosadašnji statuti nisu sadržavali.

Dvadeset drugog maja se tradicionalno obilježavaju Dani otpora MZ Hrenovica, a za tu manifestaciju Vijeće je imenovalo odbor koji će raditi na pripremi prigodnih sadržaja.

Također je razmatran Izvještaj o utrošku novčanih sredstava dodijeljenih iz općinskog budžeta za prethodnu godinu Udruženju demobilianih boraca, a u vezi tog izvještaja vijećnici SBB-a i SDP-a zatražili su detaljnija pojašnjenja utroška sredstava, naročito onih koji su išli u humanitarne svrhe. Načelik Asim Zec je obrazložio načine putem kojih mogu doći do detaljnih informacija po ovom pitanju. Izvještaj je po okončanju diskusije – usvojen.

Vijeće je usvojilo i periodični izvještaj o izvršenju budžeta općine u period januar – mart 2019. Iako je izvještaj ocijenjen pozitivno, Vahid Sipović (SBB), upozorio je na (ne)rad Komisije za budžet i za naredne sjednice zatražio njihov stav, po pitanju ovakvih i sličnih akata iz oblasti budžeta.

U vezi ovog izvještaja oglasio se i Aljo Sprečo (SDP), a negodovanje ili bojazan  je izrazio po pitanju budžetskih izdvajanja za rad vijeća, konkretno paušale, koji iznose 250 KM mjesečno.

Pojašnjenje ove budžetske stavke mu je uputila šefica računovodstva.

Još jedna informacija našla se na dnevnom redu, a to je informacija organizacionog odbora povodom 19. marta – Dana reintegracije.

U sklopu posljednjeg pitanja (prijedlozi, sugestije, inicijative…), ponovo je vijećnik SBB-a Vahid Sipović iznio pitanje sanacije itekako oštećenog mosta u Lunjama.

Nedžad Drugovac (SDA) istakao je problem mobilne mreže u pojedinim naseljima ove općine, te zatražio da Vijeće uputi pitanje BH Telecomu u cilju njihovog djelovanja i sanacije, te kako bi pračanska, odnosno hrenovačka naselja dobila punu pokrivenost mobilnim signalom.

Drugovac je također zatražio da se provede procedura Izmjene i dopune Poslovnika o radu OV Pale FBiH, jer je očigledno da postoji nesuglasje između Predsjedavajućeg i sekretara vijeća, sa jedne i vijećnika sa druge strane o načinu podnošenja inicijativa ovom organu.