Riječ po riječ 16.5.2019. Tema: Aktuelna politička situacija u BPK – prioriteti i ciljevi nove Vlade