Počela „Škola u prirodi“ u Fočanskoj jabuci

Na lokalitetu Fočanska Jabuka, u područnoj školi OŠ „Ustikolina“ jučer je počela realizacija novog ciklusa „Škole u prirodi“ koju, kao obavezni dio nastavnog procesa,  organizira ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde.

Amira Borovac, stručna savjetnica za osnovni odgoj i obrazovanje u resornom ministarstvu kazala je da je prvi put „Škola u prirodi“ organizirana u školskoj 2014/2015. Godini.

„ Tada smo to uveli kao eksperimentalni projekat. Međutim, nakon pozitivnih reakcija učenika, nastavnika i roditelja odlučili smo je uvesti kao redovnu praksu odvijanja nastavnog procesa u prirodi. Ona je obavezna za sve učenike petih razreda iz svih šest osnovnih škola sa područja BPK Goražde“ – podsjetila je Borovac.

Naglasila je da ove godine u Školi u prirodi učestvuje 209 učenika koji su raspoređeni u četiri grupe.

„ Grupu čine učenici iz različitih škola, a s njima borave i njihovi razrednici, sportisti i sportski radnici. Pored učenja o prirodi, tokom trodnevnog boravka djeca imaju kreativne radionice, uče o kulturno-historijskom naslijeđu BPK  uz obilazak najstarije džamije u BiH Turhan Emin begove džamije u Ustikolini, groblja na Presjeci, Rimskog mosta i drugih znamenitosti, te predavanja koja im drže nastavnici historije, a ovoga puta smo angažovali kustosa Zavičajnog muzeja Goražde“ – istakla je Borovac.

Dodala je da učenici imaju dobre uslove za boravak uz obezbjeđenu ishranu i prijevoz.

„ U obezbjeđenju prijevoza učenika ove godine pomogla nam je organizacija World Vision, dok troškove ishrane finansira ministarstvo obrazovanja BPK, Grad Goražde i kompanija „Emka Bosnia““ – precizirala je Borovac.

Prvu grupu učenika koji borave u Školi u prirodi čine učenici OŠ “Husein ef. Đozo”,  OŠ “Fahrudin Fahro Baščelija” i OŠ “Hasan Turčalo Brzi” Ilovača.

Jasmina Djana, direktorica OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ potvrdila je da su reakcije učenika i nastavnika i ove godine pozitivne.

„ Djeca se zaista raduju i imaju odlične uslove za boravak, od higijene do ishrane. Uživaju u sportskim aktivnostima, obilaze znamenitosti i saznaju više o njima, uče o prirodi, rade na izradi herbarija, druže se, upoznaju. Utisci prve grupe su fantastični, tako da nam je drago što je „Škola u prirodi“ dio obaveznog nastavnog plana“ – kazala je Djana.

„Škola u prirodi“ na području BPK Goražde trajat će do 31. maja