U fokusu rada MUP-a i dalje će biti stvaranje uvjeta za efikasniji rad policije

Ministrica unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Nizama Rišljanin danas je održala press konferenciju na kojoj govorila o radu resornog ministarstva, kao i odlukama iz njegove nadležnosti koje je Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila na svojoj posljednjoj sjednici.

Kako je istaknuto, u fokusu rada Ministarstva i dalje će biti stvaranje boljih uvjeta za rad policije, kao i boljeg sigurnosno-bezbjedonosnog ambijenta na području ovog kantona.

– Ono na šta ćemo se, prije svega, fokusirati jeste da ćemo podići nivo opremljenosti policijskih službenika i podići nivo stanja sigurnosti. U tu svrhu, na 3. redovnoj sjednici Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde inicirali smo odluku o kupovini dijela odijeće i obuće za policijske službenike u iznosu od 38.000 KM – istakla je ministrica i dodala da su sredstva za ove namjene osigurana u budžetu Uprave policije za ovu godinu.

Prema njenim riječima, na sjednici je također inicirano donošenje odluke o kupovini licenciranog softvera koji će se koristiti u svrhu obrade prekršajnih naloga i video nadzora, a razmatrane su i informacije o stanju sigurnosti i bezbjednosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 01.01-31.03.2019. godine, mart i april 2019. godine.

Tokom zasjedanja, riješena su i neka od tekućih pitanja u svakodnevnom radu policije.

– Pored navedenih aktivnosti, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde riješila je pitanje goriva za Policijsku stanicu u općini Pale u Federaciji BiH. S obzirom na to da naš ugovoreni dobavljač nije imao svoju poslovnu jedinicu na području pomenute općine, mi smo morali potpisati poseban ugovor – pojasnila je resorna ministrica.

S obzirom na to da je poseban akcenat stavljen na stanje sigurnosti i bezbjedonosti u Bosansko-podrinjskom kanton, ovom prilikom još jedanput je naglašena potreba kadrovskog i materijalnog jačanja Ministarstva unutrašnjih poslova i njegovih službenika.

Uz isticanje razumijevanja za nedostatak potrebnih sredstava u Budžetu Bosansko-podirnjskog ktnona Goražde za materijalno-tehničko opremanje, ministrica Rišljanin je kazala:

„To ćemo pokušati prevazići preko različitih projekata i donacija da sustignemo ono sa čime smo trenutno u nedostatku i ne dozvolimo da se stanje sigurnosti u našem kantonu dovede u pitanje.“

 

www.bpkg.gov.ba