Zakazana 3. redovna sjednica Skupštine BPK Goražde

 

Kolegij Skupštine BPK Goražde zakazao je 3. redovnu sjednicu kantonalnog parlamenta. Na dnevnom redu treće redovne sjednice Skupštine BPK Goražde pored verifikacije mandata poslanika u Skupštinu BPK je i prijedlog Odluke o izboru stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine BPK. Između ostalog, poslanici bi se trebali izjasniti  i o prijedlogu Odluke o određivanju prostora za održavanje neorganizovanih i spontanih mirnih okupljanja građana na području BPK Goražde, kao i prijedlogu Strategije razvoja poljoprivrede na području BPK za period 2018-2022.godine.

Predviđeno je i razmatranje  godišnjeg i periodičnog Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde za fiskalnu 2018.godinu. Na 3. redovnoj sjednici Skupštine BPK Goražde naći će se i mišljenje Vlade BPK Goražde na Nacrt Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica te Analiza efekata primjene Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u BPK Goražde za period 2015-2018.godina.