Nacrt Zakona o demobilisnaim borcima upućen u parlamentarnu proceduru

Bosanskopodrinjski kanton (BPK) Goražde nije u mogućnosti ispoštovati odredbe Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, u dijelu  koji se odnosi na veće izdvajanje finansijskih sredstava – izjavio je ministar za boračka pitanja BPK Edin Aganović.

Po njegovim riječima, to se prije svega odnosi na pravo na egzistencijalnu naknadu.

„  Mi smo imali sastanak sa koordinacijom boračkih udruženja gdje smo zauzeli jedinstven stav da je zakon potrebno donijeti, ali da BPK u trenutnoj finansijskoj situaciji to neće moći isfinansirati. Naše su procjene u odnosu na broj lica, da će to biti dodatni  teret na budžet ministarstva za boračka pitanja od 800.000 do milion KM. Trenutno imamo oko 350 demobilisanih boraca na evidenciji nezaposlenih i taj borj je promjenjiv jer i borci koji rade mogu dobiti otkaz i onda steći ovo prvao“ – istakao je resorni ministar.

Mišljenja je da do sad niti jedan kanton nije objeručke prihvatio ovu vrstu finansiranja

„ Mi smo zaista specifičan kanton i ovisni smo o dodatnim sredstvima  sa viših nivoa vlasti. Nacrt ovog zakona uputili smo i kantonalnoj skupštini koja će zauzeti stav po ovom pitanju na sjednici zakazanoj za 29.maj pa ćemo vidjeti na koji način da se obezbjede sredstva obzirom da je u planu da implementacija zakon apočne od 1.jula“ – kazao je ministar za boračka pitanja BPK.

U Udruženju demobilisanih boraca BPK naglašavaju  da očekuju potpunu  implementaciju Zakona  o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, bez obzira na stanje u budžetima.

„ Bili smo maksimalno uključeni u izradu i donošenje radnog teksta ovog zakona i ni mi nismo u konačnioci zadovoljni zakonom kakav je predložen ali je bolje ikakav nego nikakav. Ovim zakonom ćemo urediti određena prava ali smatramo da je moglo i trebalo više i da se na dekvatan način zbrinu borci“ – kazao je predsjednik udruženja Nesib Hodo.

Podsjetio je da bi u skladu sa zakonom koji je upućen u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku, Vlada FBiH preuzela finansiranje obaveza po osnovu egzistencijalne naknade za osobe sa 57 i više godina, dok bi kantoni trebali finansirati ovo pravo za mlađe borce.

„Prema podacima Udruženja demobilisanih  u BPK ima oko 30 boraca sa 57 i više godina, dok je mlađih oko 418. Mi smo bili skeptici i sada smo, koliko kantoni to mogu prihvatiti i finanisrati ali u konačnici nas ne intersuje kako će se obezbjediti sredstva već nas zanima da se zakon implementira kako smo prihvatili da u ovom momentu on ide u proceduru. Svih 16 prava su bitna ali nama je u ovom momentu najznačajnija novčana egzistencijalna naknada to je riješavanje pitanja boraca koji nemaju primanja ni po kakvom osnovu jer to su ljudi koji nemaju adekvatno riješeno pitanje egzistencije“ – kazao je predsjednik Udruženja demobilisanih boraca BPK Goražde.