U Čelebićima kod Foče otvara se rudnik olova i cinka

Vladimir Rudić, menadžer preduzeća Western Mining koje će vršiti iskopavanje i koje je potpisalo koncesiju, kazao je kako su uložili sedam miliona KM za istraživanja koja su dovela do potvrde da na ovom mjestu ima oko milion tona cinka i olova.

Kako prenosi Radio Foča, za izradu glavnog projekta potrebno je između dvije i tri godine, a onda će se graditi rudarski objekti. Za radove su dobili 16 saglasnosti institucija iz RS kako bi bilo utvrđeno da neće biti posljedica po životnu sredinu.

Rudić je naglasio kako će novi rudnici biti izgrađeni po savremenoj tehnologiji uz poštovanje svih ekoloških standarda. Apelovao je na odbornike Skupštine opštine Foče da se već sada angažuju na polju obrazovanja potrebnog kadra kako bi se zaposlili domaći stanovnici.

Firma se obavezala da će uz pomoć lokalne zajednice i entitetskih institucija obnoviti regionalni put prema Čelebićima.

Western Mining je dobio koncesiju na 15 godina. Lokacija na kojoj će se vršiti eksploatacija od grada je udaljena tridesetak kilometara i obuhvata površinu od 42 kvadratna kilometra. Eksploatacija će se odvijati površinskom i podzemnom metodom otkopavanja na način kojim se osiguravaju optimalno iskorištavanje ležišta mineralne sirovine i sigurnost ljudi, objekata i imovine, a u skladu sa odobrenom tehničkom dokumentacijom.

klix