Riječ po riječ 30.5.2019. Tema: Ministarstvo za boračka pitanja