Predstavljen Program rada Vlade i Ciljevi i politike BPK Goražde za 2019. godinu

Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća danas je održala press konferenciju na kojoj je govorila o Progamu rada Vlade te Ciljevima i politikama  Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 2019. godinu koje je Vlada usvojila na svojoj sjednici i uputila ih u daljnju skupštinsku proceduru.

Kako je istaknuto, Program rada Vlade i Ciljevi i politike Bosansko-podrinjskog kantona Goražde naslonjeni su na Strategiju razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2018-2020. godina, kojom su definisane osnovne smjernice rada Vlade u pomenutom četverogodišnjem periodu.

– Svi oni ciljevi koji su u toj strategiji definisani su ciljevi na kojima će dalje raditi i insistirati Vlada Bosansko-podirnjskog kantona Goražde i to je jedan kontinuitet kojem mi težimo od 2016. godine – kazala je premijerka Aida Obuća.

Prvi cilj koji je Vlada postavila i na kojem će raditi jeste stvaranje što povoljnijeg privrednog okruženja, zasnovanog na konkurentnom razvoju privrede i privrednih subjekata.

Okvirom rada Vlade definisani su i drugi pravci na kojima će se raditi u ovoj godini.

– Također, ono na čemu ćemo mi insistirati jeste da Bosansko-podrinjski kanton Goražde učinimo mjestom ugodnog življenja, poboljšamo sve one sadržaje koji život čine ugodnijim i boljim i osigurati upravljanje prirodnim resursima, uz akcenat da oni prirodni resursi kojima raspolaže Bosansko-podrinjski kanton Goražde budu adekvatno iskorišteni – istakla je premijerka.

Jedan od ciljeva koji se želi postoći jeste daljnja racionalizacija javne uprave uz povećanje njene efikasnosti i to je nešto na čemu će Vlada zajedno sa Skupštinom raditi u narednom periodu.

Obzirom na činjenicu da je kao jedan od najvažnijih ciljeva istaknuto stvaranje ekonomske i fiskalne stabilnosti u Bosansko-podrinjskom kantonu, premijerka je ukazala na važnu ulogu Ministarstva za finansije u ovom procesu.

– Svaki fening koji je doznačen iz Budžeta će se pratiti i konstrolisati njegova potrošnja. Na tome se već radi i puno je posla za budžetske revizore – kazala je premijerka.

Program rada koncipiran je tako da se jedan njegov dio odnosi na donošenje normativnih propisa, a drugi na stvaranje uslova za njihovo provođenje.
– Dakle, ispred nas je jedna ktivna budžetska i fiskalna godina, ali moram reći da je ona počela sa jednim malim zakašnjenjem kada je u pitanju ova Vlada, s obzirom da je ovo aktivnost koja se morala provesti krajem 2018. i početkom 2019. godine. Mi ovdje kasnimo nekih pet mjeseci, ali nadam se da to neće predstavljati problem i i da ćemo moći sve ono što smo definisali kao prioritetni zadatak i programske aktivnosti realizirati u toku 2019. godine – zaključila je premijerka Aida Obuća.

Kako je najavljeno, navedene dokumente Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razmatrat će na svojoj godišnjoj sjednici zakazanoj za 12. juni 2019. godine.

 www.bpkg.gov.ba