BPK će sufinansirati zapošljavanje djece poginulih boraca

Kako se navodi, oni će biti zaposleni na godinu s intencijom da dobiju stalno zaposlenje, što se dešavalo i u ranijem periodu. Iako su sredstva planirana za boračka udruženja u ovoj godini znatno umanjena u odnosu na prethodne, kantonalni ministar za boračka pitanja Edin Aganović odlučan je da se ovaj projekt realizuje.

“Vlada je zatekla budžet kakav jeste, tako da sredstva za ovu namjenu nisu bila planirana, ali smo našli model da u ovoj godini sufinansiramo zapošljavanje 15 djece šehida i poginulih boraca. Još uvijek nismo odredili koji će to broj biti s visokom, a koji sa srednjom stručnom spremom i to ćemo naknadno dogovoriti s Federalnim zavodom za zapošljavanje. Ovo je dobra prilika jer i do sada smo imali dosta slučajeva da su ta djeca ostala da rade. Spremni smo u narednoj godini planirati više sredstva za realizaciju ovakvih projekata”, kaže Aganović.

Na evidenciji Službe za zapošljavanje nalazi se 60 osoba iz ove populacije. Iz Udruženja porodica šehida i poginulih boraca BPK pozvali su poslodavce da im omoguće sticanje radnog iskustva.

“Imamo na evidenciji više od 60 djece šehida i poginulih boraca i većina njih je obavila pripravnički staž, oni mogu da apliciraju, konkurentni su na tržištu rada, a da li će ta djeca ostati godinu ili više to zavisi od poslodavaca. Ja bih zamolio poslodavce da im daju prilliku, za njih i za nas ovo puno znači”, kaže Admir Osmanspahić, predsjednik udruženja.

klix