Zakazana 4. redovna sjednica Skupštine BPK Goražde

Na današnjoj sjednici Kolegija Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kojoj je prisustvovala i premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća, razmatrani su materijali za 4. redovnu sjednicu Skupštine.

Odlukom Kolegija, utvrđen je prijedlog dnevnog reda za ovu sjednicu od ukupno dvanaest tačaka. , među kojima su jedna odluka, deset izvještaja i Vladin sat.

Uz prijedlog odluke o ustupanju na privremeno korištenje objekata u vlasništvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u dnevni red uvršteni su izvještaji o izvršenju Budžeta i izvršenju tekuće budžetske rezerve Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 01.01-31.12.2018. godine te izvještaji o radu i/ili finansijskom poslovanju javnih ustanova Služba za zapošljavanje, Dom za stara i iznemogla lica, Centar za socijalni rad i Zavod za javno zdravstvo za 2018. godinu.

Također, predloženo je da se na ovoj sjednici razmatraju izvještaji o radu i poslovanju javnih preduzeća „Radiotelevizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ d.o.o. za 2018. i „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde za 2017. godinu.

Sjednica je zakazana za utorak, 9. jula 2019. godine s početkom u 10.00 sati.

 

www.bpkg.gov.ba