Projekat uređenja pristupnog puta i parking prostora u industrijskoj zoni Pobjeda u završnoj fazi

Projekat uređenja pristupnog puta i parking prostora u Industrijskoj zoni Pobjeda je završnoj fazi. Riječ je o aktivnostima koje su Vlada Kantona i Grad Goražde započeli još prošle godine, a finansijsku pomoć i podršku u implementaciji projekta, pored privrednih subjekata koji egzistiraju u ovom dijelu Goražda pružila je i federalna Vlada.

„Ovaj projekat započet je u prošloj godini i mislim da je dobar primjer kako Vlada i lokalne zajednice trebaju da sarađuju, a sve u interesu obezbjeđenja boljih uslova za razvoj privrede. Naravno finansijsku pomoć u iznosu od 100 000 KM – pružila nam je i Vlada Federacije BIH“,  kazala je Aida Obuća, premijerka BPK Goražde.

A obzirom da je dionica puta kroz Višegradsku ulicu u proteklim godinama  svakodnevno  bila potencijalna opasnost za stanovnike ovog dijela grada, Muhamed Ramović gradonačelnik Goražda, istakao je da se značaj ovog projekta pored podrške privrednim subjektima, ogleda i u činjenici da je sa modernizacijom putne komunikacije riješ i problem sigurnosti stanovnika, posebno onih najmladjih.

Predstavnici firmi koje egzistiraju na ovom području, danas su još naglasili da će u narednom periodu ispuniti i obavezu uređenja dijela putne komunikacije prema zgradi Zavoda za javno zdravstvo, a kada je riječ o ovom projektu koji treba da se okonča u ovoj godini  preostaje još i modernizacija putne komunikacije do kapije preduzeća koju koriste kamioni za transport robe.

Projekat je vrijedan 267 000  KM.