Ozvaničen početak radova na rekonstrukciji spomen obilježja „ Goražde grad heroj – svojim braniocima“

Radovi na uređenju centralnog spomen obilježja u Goraždu, a koje je u prvim poratnim godinama  izgrađeno u znak sjećanja na herojsku odbranu koju su pružili borci ovog kraja, započeli su danas.  Riječ je o projektu,  čiji konačni cilj je da se rekonstrukcijom izgradi jedno reprezentativno spomen obilježje, koje će na simboličan način svjedočiti budućim generacijama o borbi koju su pružili borci Armije Republike BiH, odnosno brigada koje su egzistirale na ovom području u periodu 92-95 godine.

„ Projekat čija je ukupna vrijednost blizu 150 000 KM , realizovat će se u dvije faze. Pravom koja je ozvaničena danas, uredit će se plato postojećeg spomen obilježja i iskreno se nadamo da će to biti završeno do 18 septembra, kako bi se sadržaji planirani uz Dan Kantona i Grada Goražda, mogli održati upravo na ovom spomen obilježju“ kazao je Edin Aganović ministar za boračka pitanja BPK Goražde. Po riječima Admira Osmanspahića predsjednika  Udruženja porodica šehida i poginulih boraca BPK Goražde, projekat o čijoj implementaciji se govorilo godinama konačno je ugledao svjetlo dana. „ Iskreno se nadamo da će se ispoštovati sve što je predviđeno idejnim riješenjem i da ćemo konačno dobiti jedno reprezentativno spomen obilježje, kakvo zaslužuje grad heroj i nejgovi branioci. “ – izjavio je Osmanspahić.

Prije zvaničnog početka radova- prisutnim je prezentovano i idejno riješenje projekta rekonstrukcije spomen obilježja „ Goražde grad heroj –svojim braniocima „. Sredstva za realizacuju projekta kako je danas istaknuto uz podršku Federalne Vlade obezbjedili su Kanton i Grad Goražde.