Cilj izrade ovog zakonskog rješenja je stvaranje povoljnijeg ambijenta za poslovanje privrednih subjekata na području BPK Goražde

Nakon općina Foča i Pale u FBiH, u Goraždu je juče održana i posljednja po redu javna rasprava o nacrtu Zakona o unaprijeđenju lokalnog poslovanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Javnu raspravu organizovalo je Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u saradnji sa Ustavnom i zakonodavno-pravnom komisijom i Komisijom za privredu i ekonomsku politiku Skupštine BPK Goražde.

Vlada BPK Goražde intezivirala je aktivnosti na izradi ovog zakonskog rješenja koje je u pripremi već duže vrijeme, s ciljem doprinosa razvoju privrede i Kantona u cjelini te stvaranja povoljnijeg ambijenta za privrednike.

Pod unaprijeđenjem lokalnog poslovanja, kako je istaknuto, podrazumijeva se stvaranje povoljnijeg poslovnog okruženja za sve privredne subjekte koji posluju na području BPK Goražde i koji su u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima registrovani, bez obzira da li posluju u industrijskim zonama ili izvan njih.

„Posjetom Vlade BPK Goražde privrednim subjektima koji posluju na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde uvidjeli smo da im je potrebna neka vrsta pomoći. Razgovarali smo o tome kako da smanjimo fiskalne i parafiskalne namete privrednim društvima sve u cilju stvaranja boljih uslova za životni standard građana. Sva privredna društva koja posluju na području BPK Goražde imala su priliku da daju svoje mišljenje na ovaj nacrt, odnosno da daju svoje prijedloge šta bi trebalo da sadrži Zakon o unaprijeđenju lokalnog poslovanja BPK Goražde. Cilj nam je da privredna društva uplaćuju određeni dio sredstava na osnovu svoje dobiti, a dio sredstava bi bio vraćen privrednicima“-istaknuo je tim povodom ministar za privredu BPK Goražde Mensad Arnaut.

 

Avaz